domicil
Domicil v/Jeppe Westrup, Vesterbrogade 90, 1620 København V
Telefon 2618 1227 - jw@domicil.dk

Domicil yder rådgivning indenfor byggeri mv. - (Domicil startede i 1992)
 
Tilstandsrapport, energimærke, samt el-eftersyn - op til 199 m2 bolig
(gælder for enfamiliehuse, rækkehuse samt stuehuse opført i 1987 og fremefter)

Tilstandsrapport samt energimærke kr. 6.600,- incl. moms - læs mere om automatmærker mv. her !

Tilstandsrapport, energimærke samt el-eftersyn kr. 8.500,- incl. moms - se mere om automatmærker mv. her !

Domicil energitjekker din bolig - læs mere om energitjekket her !

Forside

Hvis du ønsker et tilbud fra Domicil, kan dette bestilles  her !
Tilstandsrapporter, energimærker, vedligeholdelses-
planer mv.
Tæthedsprøvning
af bygninger
ved hjælp af
Blower Door metoden

Termograferinger af bygninger, el-tavler mv.

Domicil energitjekker din bolig
Køberrådgivning, bygherrerådgivning, lejerrådgivning mv.

graffitigalleriet.dk

Arttra Gallery
jeppe westrup tilstandsrapport energimærker vedligeholdelseseplan tæthedsprøvning tæthedsprøvninger tæthed blowerdoor blower door lufttæthed termografering termograferinger termokamera el tavler energitjek gulvvarme køberrådgivning bygherrerådgivning lejerrådgivning købergennemgang
graffiti kunst lærred graffitigalleriet
Jeppe Westrup
CV for Jeppe Westrup
Domicil udfører
tilstandsrapporter, energimærker mv.
på de fleste huse
Domicil udfører tæthedsprøvninger af bygninger Domicil udfører termograferinger, energitjek mv. Domicil tilbyder køberrådgivning, bygherrerådgivning, lejerrådgivning mv. - vi finder de fleste skævheder !

© 1996 - 2014 Domicil
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-7460644-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>
termisk kamera

amager

Køberrådgivning
Det er svært at holde hovedet koldt, når man er brændt varm på et hus.  Derfor anbefaler vi, du har en Domicil  rådgiver ved din side, inden du tager en endelig beslutning om at købe boligen. Rådgiveren gennemgår huset for fejl og mangler, gennemgår tilstandsrapporten og giver et økonomisk skøn over udbedringerne. Rådgiveren vurderer husets langsigtede brugsværdi, muligheder for ombygning, behov for vedligeholdelse osv.  Hvad får du? Grundig gennemgang af boligen fra kælder til kvist Tjek af den byggetekniske kvalitet Samtale om dine behov og krav til din kommende bolig. Mundtlig vurdering på stedet. Det er altid en god idé at kende de økonomiske konsekvenser af et huskøb, inden du skriver under.  Pris og bestilling Prisen afhænger af boligens størrelse. Vi aftaler en fast pris på forhånd Forløbet Aftalens ansvar Forløbet Dette kan du forvente dig af forløbet Vi gennemgår huset sammen med dig Vi ser først og fremmest efter bygningstekniske fejl og mangler Vi gennemgår - sammen med dig - sælgers tilstandsrapport Vi vurderer omfanget af alvorlige fejl og mangler og giver dig tips til, hvad der skal gøres Vi taler med dig om, hvordan huset kan forbedres for at dække dine behov Vi giver dig vores vurdering af husets byggetekniske kvaliteter og mangler lige efter mødet Du får vores rapport med de vigtigste konklusioner og økonomisk skøn et par dage efter mødet Du skal sørge for Du skal have tilstandsrapport og evt. tegninger og salgsmateriale på huset klar til mødet - medmindre ejendomsmægler/sælger også deltager ved mødet og medbringer nævnte dokumentation Vær i øvrigt opmærksom på Du skal selv indhente konkrete priser på udbedring af evt. skader direkte fra en håndværker Du har mulighed for at udvide indholdet af køberrådgivningen i kan hjælpe med: Detailprissætning af større renoveringer eller om- og tilbygninger En tilstandsrapport og energimærke En Vedligeholdelsesplan - hvor alle skader vurderes, prissættes og prioriteres i en tidsplan Fast pris efter vurdering og aftale - gælder alle tillægsydelser. Kontakt os, hvis du er i tvivl.
En bygningsundersøgelse kan udføres som en totalundersøgelse, hvor der kontrolleres for manglende isolering, kuldebroer og trækproblemer. Opgaven kan også være mere specifik, hvis man har mistanke til bestemte dele af bygningen. Før renovering Det er altid en god idé at få foretaget en grundig undersøgelse af en bygnings isoleringstilstand før man påbegynder en renovering. Med en thermografiundersøgelse af boligen kommer Domicil har erfaring i thermografering af bygninger og isoleringskontrol. Formålet med bygningsthermografier at få udpeget og analyseret problemer med manglende og/eller dårlig isolering. Derudover kan thermografi direkte udpege kuldebroer og trækproblemer. Eksisterende byggeri Ved eksisterende byggeri anvendes thermografitest, når der er mistanke om manglende eller dårligisolering samt, hvis der er konstateret kuldebroer forskellige steder i bygningen. mer alle isolerings- og trækproblemer frem i lyset. Hermed kan man tydelig se, om det f.eks. er loft eller hulmur mv. der skal have ekstra isolering. Nybyggeri Er byggeriet udført isoleringsmæssig korrekt? Det kan en thermografiundersøgelse afdække. Ofte er der problemer med vindafskærmning ved udhæng,
manglende isolering omkring vinduer mv. Derfor kan det ofte være en meget god forretning at få foretaget en thermografiundersøgelse i forbindelse med 1 og/eller 5 års aflevering af et byggeri. Bygningsthermografi Tæthedstest — Klimaskærm (Blower-Door) I forbindelse med ændring af bygningsreglementet pr. 1. april 2006 er der krav til tæthedsgraden af klimaskærmen i en bygning. Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. Før testen påbegyndes indsamles data om bygningens areal i m², rumfang i m³ samt klimaskærmens samlede areal. Test af luftskiftet gennem klimaskærm udføres med en speciel computerstyret ventilator som normalt monteres i en yderdør. Herefter testes huset/ rummet med henholdsvis overtryk og undertryk typisk i 8 intervaller mellem 60 Pa og 25 Pa. Testen kombineres ofte med en thermografiundersøgelse. Dermed har man mulighed for helt nøjagtig, at kunne lokaliser eventuelle problemer i klimaskærmens tæthed. Testen afsluttes med en udførlig skriftlig rapport. Hvorvidt der skal foretages en test i forbindelse med nybyggeri, ombygning eller tilbygning afhænger af den enkelte Kommune. Forhør nærmere hos Teknisk forvaltning i Kommunen. Vi tilbyder bl.a. følgende ydelser inden for thermografi: Isoleringskontrol Tæthedstest/klimaskærm (Blower-Door) Reparation af defekt el-gulvvarme Opmærkning af gulvvarmekabler, måtter og slanger El-tavler Lækagesporing på bl.a. centralvarmeanlæg samt varmt og koldt brugsvand Isoleringskontrol og lækagesporing på fjernvarmeledninger thermografi Bygningsthermografi og Tæthedstest (Blower-Door) Hvad er thermografi? Fotografi betyder ”at skrive med lys” Thermografi betyder: ”at skrive med varme” Med andre ord så er thermografi en berøringsfri overfalde temperaturmåling. Alle emner udsender varmestråler. Mængden af varmestråler fra et objekt afhænger af overflade type. En mat-sort overflade udstråler meget varme. En blank overflade udstråler næsten ingen varme Det infrarøde kamera er i stand til at opfange disse varmestråler og omsætte dem til et højt opløseligt digital billede som efterfølgende anvendes til analyse og dokumentation i form af skriftlig rapport. El-tavler Bygning Isoleringskontrol Klimaskærm Gulvvarme Lækagesporing Facade med dårlig/ mangelfuld isolering ved afdækning over og under vinduer Kuldeindtræk ved væg- og loftsamling samt over vindue Billedet viser Blower-Door ventilator monteret i døråbning Billede af ydermur med mangelfuld isolering ved hjørnesamlinger El-thermografering udføres oftest som forebyggende vedligehold samt for at mindske risikoen for brand. Brandforsikringen kan kræve, at el-tavlerne skal termograferes en gang årligt. Ligeledes er det med til at sikre imod unødige driftsstop pga. fejl i el-anlæg. Vi udfører alle former for thermografering på elektriske installationer. Alle vore operatører er certificeret til el-thermografering og vi opfylder naturligvis kravene i Nordisk Guideline for el-thermografering. Disse regler betragter vi som minimumskrav. Vi kører over hele Sjælland Faste priser El-gulvvarme Vi råder i dag over specialudstyr til sporing og reparation af defekt el-gulvvarme. Mange års erfaring gør, at vi kan spore, reparere og teste stort set alle typer af varmekabler og måtter. Reparationen udføres oftest med minimal ødelæggelse af gulvet. Normalt blotlægges kun ca. 10x10 cm ved reparationen. Vi afslutter reparationen med en test af kabel/måtte hvorefter reparationen indstøbes. Efter ca. 1 døgn kan hullet lukkes igen. Ofte dækker forsikringen disse reparationer. Kontakt derfor din forsikring for yderligere information. Vi tilbyder også. Opmærkning Tør du bore eller hugge i et gulv med gulvvarme? Det kan blive en meget dyr fornøjelse. Vi kan hurtigt og præcist opmærke alle typer af gulvvarmekabler/ måtter eller vandbaserede gulvvarmeslanger. Opmærkningen anvendes også, hvis der er tvivl om varmekablerne, måtterne eller slangerne er lagt korrekt ud i gulvet. Ved forkert eller fejlagtig udlægning af gulvvarme er det ofte svært at styre temperaturreguleringen i rummet og det opleves som en meget ujævn varmefordeling i rummet. Lækagesporing Vi udfører lækagesporing på alle typer af rør og slanger både ind- og udvendigt. Centralvarmeanlæg Koldt og varmt brugs vand Fjernvarmeledninger Trykluftanlæg Lækagen opdages ofte ved at centralvarmeanlægget taber tryk, vandforbrug uden at der er åbne haner eller konstateres ved fugtskjolder i boligen. Sporingsmetoden afhænger af lækagetype og omfang. Vi råder over specialudstyr til sporing med formiagas, lytteudstyr og thermografi. Fjernvarme En af vore hovedkompetencer er undersøgelse af fjernvarme ledningsnet. Den erfaring som vi har oparbejdet kommer hver dag vore kunder til gode i form af hurtig og præcis udpegning af lækager og analyse af fjernvarmenettets isoleringstilstand. Isoleringstilstanden opdeles i 4 grupper og rapporteres efter kundens ønske med skriftlig rapport, videooptagelser (DVD) eller via GPS indtegning på kundens egen GIS kortsystem. Herefter er det nemt og overskueligt at planlægge renoveringen og vedligeholdelsen af ledningsnettet. Industri Thermografi kan anvendes til undersøgelse og forebyggende vedligehold alle steder som er påvirkelig over for temperaturændringer. Dog kræves det, at emnet som skal undersøges er synligt. (overfladetemperaturmåling) Inden for industrien udfører vi opgaver inden for bl.a. følgende områder: Ovne (indvendig) med speciel flamme filter R&D opgaver (Udviklingsopgaver) Proceslinier Støbeprocesser Teknisk isolering Tanke og rørsystemer Gennem tiden har vi været medvirkende til, at udvikle og præge de forskellige anvendelsesområder som vi i dag kender inden for thermografi. I dag er der kommet mange nye typer af thermografiudstyr på markedet og til priser som ikke er afskrækkende. Naturligvis er det afgørende at man har det rigtige udstyr. Men det gør det ikke alene. Brugen af udstyr, tolkning af billeder og indgående kendskab til jobområdet udgør mere end 80% af det endelige resultat. Domicil har det rigtige udstyr og veluddannede operatører med stor erfaring. Vi er din seriøse og troværdige samarbejdspartner, når det handler om thermografi og test af klimaskærm.

Lidt om termografiens historie
Termografi (Græsk): Metode til bestemmelse af et legemes (såvel organisk som uorganisk) udstråling af varmestråler. Det blev i starten brugt inde for lægevidenskaben til undersøgelse af kredsløbsforstyrrelser og kræftsvulster, i det huden over svulster oftest har en lavere temperatur end den omkringliggende hud. Også infektions tilstande i kirtler og led kan bestemmes.
Dette udstyr er i den grad blevet videre udviklet fra at, være stationært udstyr på flere hunderede kilo, til i dag kun at, veje under 2,5 kg. Dette gør det nu muligt at komme nemt og vidt omkring. Og følsomheden er helt nede på 0,1*c hvilket gør at fejl helt ned i elektronikstørrelse bliver synlige. Fordelene ved denne form for fejlsøgning er uovertruffen præcision samt at, termografisk skanning foretages uden afbrydelse og sidst men ikke mindst, er det den billigeste og sikkreste måde at forebygge på.

Kundegrupper
Forsikringselskaber: Kontrol, supervision, skaderapport, tilstandsrapport, el-tavler, gulvvarme, loftsvarme, termoruder m.m. El-installatører: Fejlfinding, sikkerhedstjek, tilstandsrapport, el-tavler og installationer, gulvvarme m.m. Entreprenør: Isolering, dampspærrer samt ved boring af huller i gulve og væge. Ingeniører: Konstruktionsrapporter, Fejlfinding, m.m. Private: Gulvvarme legmer, isolering, heste, el-tavler, termoruder samt test af damp/vindspærrer. Bådejere: Termografisk scanning af sandwich dæk (eg på lærk, mahognie på glasfiber etc.) for utæthedder i fuger og samlinger, som ikke ses med det blotte øje.

Flere og flere forsikringsselskaber stiller efterhånden krav om termografering af eltavler før de går ind og forsikrer en virksomhed mod brand og produktionsstop da fejl i eltavler/installation ofte løber op i milionbeløb, for ikke at tale om de personskader der evt. kunne opstå. Termografisk skanning foretages altid under drift og med alm. daglig belastning som minimum, med andre ord ingen afbrydelser.
Iflg. Elektricitetsrådets "Statistik98 elbrande" tegner erhvervssektoren sig for 40% af alle elbrande fordelt med 32% på tavle/installation og 8% på maskinanlæg. Herunder en graf der viser fordelingen af brandårsagerne for de registrerede' elbrande i 1998.

Termografi af el-tavler Termografi af el-tavler med dokumentation i form af rapport med alm. billeder, termografiske billeder, beskrivelser samt vejledene foreslag til udbedrelse af evt. fejl. Selve processen plan- lægges i samarbejde med virksomhedens faste installatør, (eller en af denne, udpeget kyndig person) som også står for demontering af afdækninger samt søger for adgang til el-tavlerne. Derved undgåes utilsigtede produktionsstop. Termografisk fejlsøgning på gulvvarmekabler med reparation!  Fejlen lokaliseres ! Opbrydning af gulv ! Kablet reparares med godkendt reparationsssæt ! Der reetableres for det meste med oprindelig flise(r) ! Termofotografering af boliger. Hvorfor trækker det koldt ved gulvet ? I dette tilfælde havde en gnaver været på besøg i isoleringen, andre gange kan det være håndværkeren der måske var lidt for hurtig til sit arbejde. Ude temperaturen er -5,4*c altså, et varmeudslip på + 15,0*c. Det var "NØDDERNE" der afslørede at det var en gnaver. Termofotografering af heste. Hvorfor halter hesten ? Her kunne vi påvise en infektions tilstand i hoven. Efter 14 dages hvile med antibiotika var "Frøkær 1" klar til at træne igen. "Frøkær 1" fik senere en 2. plads i et Svensk Derby.
 
TERMOGRAFI er et firma med stor erfaring inden for termografi, hvilke er det mest ultimative værktøj, til forebyggende vedligeholdelse af el-tavler og el-installationer af enhver art, med gode referencer fra større og mindre virksomheder, der kan se en stor fordel i at undgå utilsigtede produktionsstop og i værste fald brand som følger af løse forbindelser, overbelastning, materielfejl og isolationsfejl.
Også inde for termografisk fejlsøgning og reparation af gulvvarmekabler, varmesyn på bygninger, diagnostik af, visse former for infektion hos dyr, samt lokalisering af fjernvarme og evt. fejl på denne, kan vi gøre os gældende, hvor vi har et virkeligt godt samarbejde med forsikringsselskaberne og elinstalatørerne landet over, også her med virkelig gode referencer.
TERMOGRAFI står til enhver tid gerne til rådighed ved evt. yderliger spørgsmål samt uforpligtende tilbud.

Med termofotografering kan du: få bedre argumenter, når du skal kræve fejl udbedret finde steder i huset med utilstrækkelig isolering få hjælp, så du sætter kræfterne bedst ind afsløre huller, som lukker varmen direkte ud spare dig selv for unødvendige reparationer få afsløret byggesjusk og finde kuldebroer på en let måde se, hvor kulden slipper ind i huset Termofotografi afslører varmespild Mange husejere oplever, at varmeregningen løber løbsk, men at stuen alligevel føles kold. Desværre er det ofte et større mysterium at finde lækagen. Svaret kan findes ved at lade huset termofotografere med et infrarødt kamera. Teknologien viser, hvor temperaturforskellene er størst, så du kan sætte ind de rigtige steder.

Hvad er en tryktest
En tryktest er en certificeret metode til måling af bygningers tæthed. En trykprøvning viser hurtigt om bygningen er så tæt som den skal være. Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa, men praksis viser at langt fra alle ejendomme kan klare de nye energikrav. Tryktesten udføres enten ved at danne et over- eller et undertryk i huset. Målingen foretages ved at montere en ventilator i et dørhul. Ventilatoren sætter så huset i enten et lille overtryk eller undertryk, og måler på den måde hvor hurtigt der trækker nyt luft ind eller ud af huset. På den måde afsløres hvor utæt huset er. Der blev indført nye krav til nybyggeris tæthed pr. 1. april 2006 for at spare på energien. En tryktest er den mest nøjagtige form for måling af tætheden i et byggeri.

Hvad er termografi
Alt for meget varme går spildt på grund af utætheder i vore huse, men det kan være svært at finde fejl eller mangler, da det som oftest er skjult for det blotte øje. Mange kender derfor til, at skal pilles tag- eller loftsplader ned for at finde ud af, hvorfor det trækker ind, eller at der skal brydes gulvbrædder eller klinker op, for at finde en utæthed på gulvvarmerøret. Med en termografisk måling får du et totalt overblik over alle utætheder, og det er ligegyldigt, om det er omkring vinduer, ved stikkontakter, under taget, i muren eller i gulvet. En termografisk måling afslører kort sagt alle utætheder uden, at man skal nedbryde eksisterende konstruktioner. Du kan derfor spare mange håndværkertimer, da fejlfinding nu bliver nemmere end før.
Termografi er en målemetode, hvor temperaturforskelle kan ses på et infrarødt kamera. Populært kan man sige at fotografering er at skrive med lys, og termografering er at skrive med varme.
Termografi er en målemetode, der viser temperaturforskelle. Målingen sker via et infrarødt kamera, der tager billeder, hvor man kan se temperaturudsving på blot 0,2 grad celsius. Billedet ovenover viser en helt almindelig stue, hvor man tydeligt kan se de små utætheder i væggen og i loftet. Der hvor billedet er blåt trækker der kulde ind på grund af utætheder. Læg f.eks. mærke til den dårligere isolering i den bærende trækonstruktion i ydervæggene, og til de kolde områder omkring rørene til elinstallationerne.
En termografisk måling er dermed en hel præcis måling, der gør det utroligt nemt at finde fejl og mangler på dit hus. Derudover gør en termografiskmåling det også nemt at finde skjulte installationer som ventilationsrør og gulvvarme, da man undgår at nedbryde konstruktionerne for at lokalisere problemet. Gulvvarmeslanger kan ligeledes findes inden man borer for montage.
Billederne ovenfor viser helt tydeligt hvor gulvvarmen i et almindeligt parcelhus ligger. De gule striber er selve varmerørene mens de blå områder er de koldere områder som gulvvarmen dårligt varmer op.
Efter selve målingen af huset er foretaget skrives der en rapport, som kan danne grundlag for eventuelle udbedringer på huset. Rapporten indeholder billeder og tekst som nøjagtig beskriver husets fejl og mangler, når det drejer sig om utætheder. Ved bygningstermografi kan undersøges forhold som; Klimaskærm, herunder dampspærre og isolering  El- og ventilationsanlæg, som træk gennem installationen og overbelastninger på installation og lejer i anlæg m.v.  Utætheder i bygningen, fuger og gennemføringer  Installationsplaceringer i loft, væg og gulve
Årsager til træk og kuldenedfald  Lækagesporing inde og udefra som tagpaptage, installationer i toiletområder m.v.  Termografi påviser uensartet isolering i lofter og vægge


Termografi, eller termofotografering, er en måde at finde de energimæssige svagheder i en bygning, og en måde at kontrollere om ens isolering er tilstrækkelig. De stadigt stigende energipriser bevirker, at husejere er nødt til at tænke over varmeregningen. En stor del af energien i en husholdning bliver anvendt til opvarmning, så der er meget at spare. Mange utætheder kan ikke ses med det blotte øje, men et termografisk apparat kan afsløre dem. Potentialet for energibesparelser vil i de fleste bygninger være på op til 50 %, som kan opnås gennem moderne energibesparelses installationer. Termografi er en målemetode, hvor temperaturforskelle kan ses på et infrarødt kamera. Termografi gør fejlfinding i bygninger meget lettere end ved den gamle metode, hvor man eksempelvis skulle bryde gulvet op for at find  utætheder i gulvvarmerøret. Et termografisk apparat tager infrarøde billeder af bygningers overflade temperatur. Billederne kan vise temperaturudsving ned til 0,2 grader celsius. Flere private firmaer tilbyder at udføre termofotografering og derefter at skrive en rapport, der viser husets svagheder og hvor varmen slipper ud.  Eksempel på termofotografering. Efter selve målingen af huset er foretaget skrives der en rapport, som kan danne grundlag for eventuelle udbedringer af huset. Rapporten vil typisk indeholde billeder og tekst som nøjagtig beskriver husets fejl og mangler, når det drejer sig om utætheder og dårlig isolering.


Tæthedsprøvning kan hindre slagsmål med bygherrer
Byggesagkyndig rykker bygmestre til undsætning med nyt udstyr, der kan dokumentere overholdelse af de nye krav i Bygningsreglementet. Fra 1. april er der fastsat grænser for, hvor utæt et byggeri må være for at overholde de nye regler i Bygningsreglementet. Denne bestemmelse vil mange byggevirksomheder kunne få problemer med, hvis ikke de er i stand til at dokumentere, at et nybyggeri overholder kravene ved aflevering til bygherren. Kravet i det nye bygningsreglement er, at luftskiftet i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 liter i sekundet pr. kvadratmeter ved et over- eller undertryk på 50 pa.
Det kræver ikke alene et avanceret udstyr at dokumentere, men tillige en grundig uddannelse i brugen. Den har han gennemgået hos førende danske og internationale eksperter, som han fortsat samarbejder med. Systemet til tæthedsprøvning er udviklet i samarbejde med Byggestyrelsen. Det er ganske vist ikke et lovkrav at foretage tæthedsprøvning, selv om de kommunale byggemyndigheder godt kan forlange det. Men det kan spare bygmesteren for senere ærgrelser og stridigheder med bygherren, hvis han er i stand til at dokumentere, at kravene er overholdt. Tæthedsprøvningen er samtidigt en naturlig del af et byggefirmas kvalitetssikring og kan derfor også anvendes i markedsføringen. Dertil kommer, at eventuelle fejl er noget lettere at udbedre inden et nybyggeri er taget i brug. For hvis testen viser, at byggeriet ikke overholder kravene i bygningsreglementet, kan der i samme forbindelse udføres en termofotografering, der viser hvor problemerne findes.

Køberrådgivning
Da det desværre har vist sig, at mange købere ikke stoler på at den tilstandsrapport de får forelagt ved huskøbet, er der opstået et behov for decideret køberrådgivning, som jeg selvfølgelig også foretager. Ligeledes er det at købe et hus er en stor økonomisk beslutning, og det er vigtigt at du får et overblik over husets tilstand inden du køber. Hvad betyder de forskellige punkter i tilstandsrapporten? Hvad koster de at gennemføre og hvad kræves der af fremtidig vedligeholdelse? Er det muligt at bygge om eller til? Dette overblik får du ved en købergennemgang med en af vores bygningskonsulenter, som gennemgår huset sammen med dig. Gennemgangen omfatter synlige og tilgængelige bygningsdele med udgangspunkt i tilstandsrapporten uden destruktive indgreb. Vi forklarer og uddyber tilstandsrapporten, så du får den tekniske baggrund for at træffe beslutning om købet. Du får mulighed for at stille spørgsmål til konkrete skader og kommende vedligeholdelse. Vi vurderer sammen med dig mulighederne for ombygning og modernisering. Du får mundtlige tilkendegivelser under gennemgangen, idet der normalt ikke udarbejdes en skriftlig rapport. Herved har du fået et grundlag til forhandling med sælger, et overblik over økonomien i forbindelse med skader og den fremtidige vedligeholdelse.
 
Tilstandsrapport
En tilstandsrapport beskriver bygningens fysiske tilstand i forhold til tilsvarende bygninger af samme alder og intakt stand. Tilstandsrapporten udarbejdes på grundlag af sælgers oplysninger, samt en visuel gennemgang af bygningens synlige og alment tilgængelige bygningsdele. Tilstandsrapporten afdækker synlige skader, der nedsætter bygningens funktion, eller giver risiko for, at der vil kunne udvikles en skade. Med tilstandsrapporten kan sælger indhente et tilbud på en ejerskifteforsikring. Forelægges tilstandsrapporten og tilbud på ejerskifteforsikring for køber inden der handles kan sælger normalt frigøres for sit 20-årige mangelsansvar. Vi hjælper eventuelt også gerne med at fremskaffe ejerskifteforsikringstilbud. Tilstandsrapporten må på handelstidspunktet højst være 6 måneder gammel. Uden en tilstandsrapport og en ejerskifteforsikring kan sælger blive gjort ansvarlig for skader på ejendommen i op til 20 år. Sælger skal tilbyde at betale halvdelen af ejerskifteforsikringen En tilstandsrapport er ikke lovpligtig, men sikrer sælger mod sit mangeårige mangelansvar.

Energimærkning
En energimærkning er et overblik over ejendommens miljøbelastning og forbrug af el, vand, varme. I forbindelse med energimærkningen udarbejdes der en energiplan, som er et forslag til hvordan el-, varme- og vandforbruget kan reduceres og hvor meget der kan spares og hvad forbedringerne skønnes at koste. Det er sælger som skal bestille og betale for energimærkningen. Energimærkningen er lovpligtig, og køber kan efter handlen få udført en energimærkning for sælgers regning. Energiplan- og mærke må ikke være ældre end 5 år. Sælger skal afgive oplysninger om ejendommens energiforhold.

Tæthedprøve / Termografering
Med ikrafttræden af ændringer til bygningsreglementet for småhuse pr. 1. april 2006 kan kommunen stille krav om, at der foretages tæthedsprøve af det færdige byggeri.  I dokumentationen skal foreligge resultatet af målinger i den færdige bygning for at dokumentere, at kravet om lufttæthed i bygningsreglementet er opfyldt. Baggrunden for ændringerne i bygningsreglementet er ønsket om at nedsætte energiforbruget i bygningerne. En kombination af en tæthedsprøve og termografering giver samtidig et godt grundlag for at udpege eventuelle utætheder i den respektive bygning, – de 2 arbejdsværktøjer kan også anvendes uafhængigt af hinanden. Den konkrete bygning testes og udføres af en faguddannet Domicil-konsulent med speciale i tæthedsprøve af byggeri. Domicil tilbyder termografering af bygningsdele og konstruktioner på alle slags bygninger. Termografering bruges til mange opgaver bl.a. fejlfinding indenfor byggeriet, herunder fugt, lækager, kuldebroer, placering og opmærkning af varmeslanger i gulvkonstruktioner. Desuden bruges termografering også i forbindelse med tæthedsprøve (Blower Door test) af nybyggeri i de tilfælde, hvor bygningen ikke overholder kravet til tæthed i bygningsreglementet eller i forbindelse med test af et eksisterende byggeri, hvor der ønskes et overblik over forholdene f. eks. ved ombygning eller salg. Kombinationen af tæthedsprøve og termografering giver således et godt grundlag for at udpege eventuelle utætheder i byggeriet. Termografering udføres med et specielt IR-kamera, der kan registrere de infrarøde varmestråler, alle objekter afgiver. Ved termografering optages de forskellige temperaturer som termogrammer, der viser temperaturfordelingen på overfladerne. Det vil i de fleste tilfælde være muligt at se, om eventuelle lavere overfladetemperaturer skyldes kuldebroer eller utætte konstruktioner. Med ikrafttræden af ændringer til bygningsreglementet pr. 1. april 2006 kan der fra de kommunale byggemyndigheder stilles krav om at der foretages tæthedsprøve af det færdige byggeri. Baggrunden for ændringerne i bygningsreglementet er kravet om at nedsætte energiforbruget i bygningerne. Tæthedskravet er defineret via luftskifte og målingen foretages efter en europæisk standard (DS/EN 138299), hvor bygningen sættes under tryk (både over- og undertryk) ved 50 Pascal. Ved den værdi må luftskiftet ikke overstige 1,5 l/s pr. m2 opvarmet etageareal. Tæthedsprøven udføres ved at monterer en fleksibel dør med ventilator (Blower Door) i en af bygningens udvendige dørkarme , hvorefter alt udstyret bliver koblet til en pc, der styrer og foretager selve målingen af lufttætheden. Viser prøven, at bygningen overholder kravet til tæthed i bygningsreglementet, udfærdiges en rapport med alle data, der så kan bruges som dokumentation overfor de kommunale byggemyndighederne. Hvis bygningen ikke overholder tæthedskravet, kan de fleste fejl påvises ved en termografering i forbindelse med tæthedsprøven. Tæthedsprøven udføres af en uddannet Domicil konsulent med speciale i tæthedskontrol.

Tæthedskontrol af eksisterende byggeri
Der er i dag ikke nogen krav til tæthedsprøve af den eksisterende boligmasse, men det er en god ide at anvende den til at få et overblik over ejendommens tæthedstilstand i forbindelse med en ombygning/renovering eller ved køb/salg. Tæthedsprøve udføres ved at montere en fleksibel dør med ventilator (Blower Door) i en af bygningens udvendige dørkarme, hvorefter udstyret kobles til en pc, som styrer ventilatoren m.m. og foretager selve målingen af lufttætheden i bygningen. Tæthedsprøve udføres ofte i forbindelsen med en termografering og kombinationen af de 2 ydelser giver et godt grundlag for at udpege eventuelle utætheder i bygningen. Tæthedsprøve anvendes også ved indeklimaproblemer, da en utæt klimaskærm i mange tilfælde kan føre til bygningsskader, bl.a. fugtophobning i konstruktionerne, som kan skabe gode betingelser for eks. skimmelsvamp og i værste fald nedbrydning på grund af råd og svamp.

 
Blower Door Blower-door Blowerdoor lufttæthedsprøve lufttæthedsprøvning måling tæthed måling tæthed bygninger skjulte fejl hus skjulte fejl huse termofoto termofotografering termofotograferinger termografering termograferinger thermografering thermografi tryksætning tæthedskontrol tæthedsprøve tæthedsprøvning utæt konstruktion utætheder bygning utætheder bygninger utætheder hus utætheder huse


Vi yder en bred vifte af strategisk og teknisk rådgivning i forbindelse med ejendomsrelaterede forhold indenfor følgende hovedområder:  Lejemålsrådgivning for både lejere og udlejere  Behovsanalyse og indretningsplaner  Gennemgang af lejekontrakter  Lejemålssøgning  Lejekontraktsforhandling  Koordination af ombygning og indretning  Fraflytning, herunder fastsættelse og forhandling af istandsættelsesforpligtelser  Planlægning og koordination af flytning  Teknisk gennemgang af lejemål, herunder udarbejdelse af indflytningsrapporter og fraflytningsrapporter  Bygherrerådgivning  Projektudvikling, herunder planlægning og vurdering af byggeprojekter Projektevaluering, herunder gennemgang og vurdering af et projekts egnethed til udlejning samt en vurdering af det foreliggende kvalitetsniveau og den fremtidige drift og vedligeholdelse  Due diligence vedrørende ejendommens tekniske forhold  Portefølje management  Omfatter administration af alle kundens lejekontrakter, herunder varetagelse af den løbende kontakt mellem lejer og udlejer, strategisk rådgivning i forbindelse med ejendomsadministration, gennemgang af drifts- og varmeregnskaber og årlig gennemgang af ejendomsporteføljen

Tilstandsrapporter (huseftersyn), vedligeholdelsesplaner mv.  Termofotografering af bygninger termografi  Blower Door - tæthedsprøvning af bygninger   lufttæthedsprøvning af bygninger   blowerdoor blower-door Energimærker  Køberrådgivning, bygherrerådgivning, lejerrådgivning mv.  rådgivning til andelsboligforeninger og ejerforeninger

Tæthedsprøvning af enfamiliehuse eenfamiliehuse een-familehuse flerfamiliehuse samt lejligheder
Stk. 4. Luftskiftet gennem utætheder i klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s pr. m² opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa.
(8.1, stk. 4) Prøvning af luftskifte sker på grundlag af DS/EN 13829 Bygningers termiske ydeevne – Bestemmelse af luftgennemtrængelighed i bygninger – Prøvningsmetode med overtryk skabt af ventilator. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om dokumentation af luftskiftet, jf. kapitel
1.4, stk. 5. For større bygninger kan luftskiftet gennem utætheder evt. eftervises for et bygningsafsnit. Er der foretaget prøvning af luftskiftet, kan prøvningsresultatet anvendes ved beregning af energiforbruget ved ventilation. Foreligger dokumentation ikke, benyttes 1.5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Tilstandsrapporten giver tryghed Herunder finder du afsnittene: Hvad er en tilstandsrapport? Karaktergivning Hvilke ejendomme kan der laves tilstandsrapport på? En tilstandsrapport er frivillig, dvs. ikke lovpligtig, men anbefales da sælger med den og en ejerskifteforsikring får muligheden for at blive fritaget for det 20-årige erstatningsansvar. Med andre ord frigøres sælger for ansvar for skader på ejendommen samt fejl og mangler, der konstateres i forbindelse med salg af ejendommen over en 20-årig periode. En tilstandsrapport giver også køber mulighed for at forsikre sig mod skjulte fejl og mangler, idet køber får klarhed over ejendommens fysiske tilstand. En tilstandsrapport er gyldig i 6 måneder og så længe tilstandsrapporten er gyldig, kan der handles igen og igen på samme rapport. Det vigtige er, at tilstandsrapporten ikke er udløbet ved handelens indgåelse og herunder købers erhvervelse af tilstandsrapporten. En tilstandsrapport kan fornyes efter udløb, dog kun én gang og kun hvis der er tale om samme sælger. Hvad er en tilstandsrapport? Tilstandsrapporten er en rapport over synlige skader på en ejendom og indeholder både den bygningssagkyndiges dokumentation af huseftersynet på ejendommen og sælgers egne oplysninger om ejendommens tilstand. Sælger giver sine oplysninger om ejendommens tilstand – f.eks. vedr. ombygninger og udførte reparationer samt om der har været vand i kælderen, sætningsskader, utæt tag eller lignende. Sælgers oplysninger er en fast del af tilstandsrapporten og rapporten kan derfor ikke færdiggøres, hvis sælgeroplysningerne ikke foreligger i udfyldt og underskrevet stand. Har sælger spørgsmål til oplysningsskemaet, er Domicil naturligvis altid behjælpelige med besvarelserne. Hent sælgeroplysningsskema for tilstandsrapport her Den beskikkede bygningssagkyndige gennemgår huset fra kælder til kvist og beskriver alle husets synlige og tilgængelige bygningsdele f.eks. kælder, yder- og indervægge, vinduer, døre, loft, tag og alle faste installationer. Tilstandsrapporten omfatter således IKKE hårde hvidevarer, udendørs svømmebassiner, markiser og andre installationer, som ikke er en del af bygningen. Ejendomme, hvor der er overvejende erhverv, aktiv landbrugspligt, andelsboliger og kolonihavehuse, er således IKKE omfattet af ordningen og der kan ikke udarbejdes tilstandsrapport. I stedet kan Domicil udarbejde en besigtigelsesrapport, som giver et lige så grundigt overblik over en ejendoms tilstand, men som ikke fritager sælger for sit 20-årige erstatningsansvar. Ejendomme med aktivt landbrug kan dog være omfattet af huseftersynsordningen, hvis det forudsættes at landbrugspligten bortfalder i forbindelse med købet af ejendommen.
Karaktergivning Den bygningssagkyndige angiver skaderne ud fra en karakterskala, der afspejler, hvor alvorlig en skade er. Skalaen er på seks karakterer, hvor en høj karakter ikke nødvendigvis afspejler en høj udgift ved udbedring af skaden. Karakterskalaen er som følger: IB: Der er ikke registreret noget på bygningsdelen. K0: Kosmetiske forhold. Betyder ikke noget for bygningsdelens funktion. K1: Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygnings funktion. Vurderes ikke at ville udvikle sig med tiden. K2: Skader som vil medføre svigt i bygningsdelens funktion indenfor en overskuelig tid. Vil ikke medføre skader på andre bygningsdele. K3: Skader som vil medføre at bygningsdelens funktion svigter indenfor en overskuelig tid. Der er risiko for, at svigt vil medføre skader på andre bygningsdele. UN: Forhold, hvor konsekvensen ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved gennemgangen. Der kan være tale om en alvorlig skade – art, omfang og konsekvenser bør altid afklares. Hvilke ejendomme kan der laves tilstandsrapport på? Ejendomme omfattet af Huseftersynsordningen er fortrinsvist ejendomme anvendt til beboelse dvs. én- og flerfamiliehuse, ideelle anparter, ejerlejligheder, fritidshuse og nedlagte landbrugsejendomme. Ejendomme med særlige forhold For ejerlejligheder, rækkehuse med status som ejerlejlighed og ideelle anparter gælder der særlige forhold i forbindelse med udarbejdelse af en tilstandsrapport. Ved ejerlejligheder skal der udfærdiges 2 tilstandsrapporter – en på lejligheden (også kaldet ”cellen”) og en på fællesdelen (den øvrige del af ejendommen eksklusiv ejerlejligheden). Dette i henhold til Bekendtgørelse om Huseftersynsordningen og således for at sælger kan blive fritaget for sit 20-årige erstatningsansvar. Ved rækkehuse med status som ejerlejlighed (rækkehuse udstykket fra moderejendom) skal der ligeledes udfærdiges 2 tilstandsrapporter i tilfælde hvor der er tale om fælles forpligtelse (fælles vedligeholdelsesudgifter) på en eller flere bygningsdele. Sælger skal oplyse om dette og oftest vil det fremgå af vedtægterne. Er der tale om fælles vedligeholdelse udfærdiges således 2 rapporter – en for rækkehuset og en for de bygningsdele, der er fælles vedligeholdelse på. Ved ideelle anparter skal begge anparter besigtiges. Sælger skal sørge for at den bygningssagkyndige får adgang ikke blot til sælgers anpart, men også til den anpart som ikke skal sælges. Der udfærdiges en samlet tilstandsrapport, hvor den bygningssagkyndige klart tilkendegiver i hvilken anpart en eventuel skade forefindes.

Det er lovpligtigt at få udarbejdet energimærkning på nye og eksisterende ejendomme ved overdragelse/salg. Pr. 1/7-2008 er det også lovpligtigt at udarbejde energimærkning ved udlejningslejligheder samt overdragelse af ideel anpart og andelsbolig. Energimærkningen er gyldigt i 5 år, men såfremt der er bygget til, ændret anvendelse eller foretaget væsentlige ombygninger, skal der dog udfærdiges ny energimærkning. Energimærkningen for sommerhuse under 120 m2 har en gyldighed på 10 år. Energimærkningen dokumenterer bygningens energimæssige tilstand og udføres af en godkendt energikonsulent, der er uvildig, professionel og ansvarsforsikret i henhold til lovgivningen gennem ansættelsen. Konsulenten beregner bygningens energibehov og tager udgangspunkt i det hidtidige forbrug af energi og vand. Energimærkningen har således til formål dels at belyse ejendommens forventede forbrug dels at fremsætte forslag til energibesparelser. Domicil fremsender ejeroplysningsskema, som skal udfyldes og returneres. Energikonsulenten bruger oplysningerne for at sikre at indholdet af energimærkningen er identisk med de faktiske forhold og energimærkningen kan derfor ikke udføres, hvis ejeroplysningerne ikke foreligger. Hent ejeroplysningsskema for energimærkning her. Ligeledes er det er en forudsætning for udførelsen af energimærkningen, at relevante plan- og snittegninger for ejendommen foreligger. Generelt skal kun bygninger opvarmet til 15° C energimærkes og visse bygninger indenfor industri og landbrug er undtaget. Følgende ejendomme er omfattet af reglerne for energimærkning: Ved nybyggeri skal der udfærdiges en energirammeberegning. Beregningen vedlægges ansøgningen om byggetilladelse. En energirammeberegning giver bygherre sikkerhed for at nybyggeriet efterfølgende opfylder kravene ved energimærkning. Reglerne gælder nybyggeri af parcelhuse, rækkehuse, bolig- og udlejningsejendomme, handel, service og offentlige bygninger. Eksisterende ejendomme Der skal udarbejdes energimærkning på én- og flerfamiliehuse, etageboliger, stuehuse til landbrug, erhvervsejendomme samt sommerhuse over 60 m2 ved salg. Eksisterende ejendomme over 1500 m² skal nu efter de nye regler energimærkes regelmæssigt hvert 5. år. Ejendomme mellem 1000-1500 m² skal ligeledes energimærkes regelmæssigt, men fristen for energimærkning af ejendomme i denne størrelsesorden er 1/7 - 2008. Offentlige ejendomme over 1500 m² skal nu energimærkes regelmæssigt hvert 5. år. Offentlige ejendomme mellem 1000-1500 m² skal ligeledes energimærkes regelmæssigt, men fristen for energimærkning af ejendomme i denne størrelsesorden er 1/1 - 2008. Som noget nyt skal sommerhuse også energimærkes ved salg, hvis boligarealet overstiger 60 m². Ved ejerlejligheder påhviler det ejerforeningen, at der foreligger en gyldig energimærkning. Der kan ikke udarbejdes energimærkning for den enkelte lejlighed, men kun for hele ejendommen. I energimærkningen foretages en vurdering af den enkelte lejligheds varmeforbrug i forhold til arealet. Tilbygninger er omfattet af nogle særlige regler bl.a. omkring glasareal, og for disse bygninger kan der udarbejdes en såkaldt varmetabsramme. I visse tilfælde kan det dog være et krav, at der udarbejdes en energiramme. For ombygninger gælder ligeledes særlige regler, der fastlægges ud fra omfanget af ombygningerne. Således er småhuse ikke omfattet af det "store reglement (BR95)", der foreskriver at, hvis omfanget af ombygninger mere end 25 % af den samlede bygning, eller overstiger udgiften mere end 25 % af ejendomsværdien ekskl. grundværdien, skal der udarbejdes en energimærkning.

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
I medfør af § 2, stk. 2 og 3, § 3, stk. 6, § 4, stk. 1-4, § 5, stk. 2, § 7, stk. 4, § 10, stk. 2, § 11, stk. 3, §
12, § 14, § 15, § 20, § 24, stk. 1, 2 og 4, § 25, stk. 1, § 28, stk. 3, § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, § 30, § 31,
§ 32, stk. 2, og § 35, stk. 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fastsættes:
Kapitel 1
Anvendelsesområde m.v.
§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse gælder for bygninger af enhver art, bortset fra de i § 2,
stk. 1 og 2, og § 3 nævnte, hvis bygningen udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der
anvendes energi til regulering af indeklimaet.
§ 2. Bygninger, der ifølge registrering i Bygnings- og Boligregistret (BBR) helt eller overvejende
anvendes til følgende erhverv, er undtaget fra krav om energimærkning af bygninger
(anvendelseskode i BBR anført i parentes):
1) Bygninger til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, skovbrug, gartneri,
råstofudvinding o.l. (210). Stuehuse til landbrug er dog omfattet af krav om energimærkning
uanset ovenstående bestemmelse og bestemmelsen i stk. 2.
2) Bygninger til industri, håndværk m.v. (220).
3) El-, gas- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v. (230).
4) Anden bygning til landbrug, industri etc. (290).
Stk. 2. Hvis halvdelen af det samlede etageareal af bygningerne på en ejendom anvendes til formål,
som er nævnt i stk. 1, er ejendommen som helhed undtaget fra krav om energimærkning, jf. dog stk.
3.
Stk. 3. Indeholder en ejendom, der som helhed er undtaget efter stk. 2, lejligheder eller enheder til
særskilt brug, der ikke anvendes til formål som nævnt i stk. 1 og § 3, vil disse lejligheder eller
enheder dog uanset bestemmelsen i stk. 2 være omfattet af krav om energimærkning ved salg,
udleje eller overdragelse af brugsret. Tilsvarende vil nye bygninger, der ikke skal anvendes til
formål som nævnt i stk. 1 og § 3, uanset bestemmelsen i stk. 2 være omfattet af krav om
energimærkning ved opførelse af nye bygninger, jf. kapitel 3.
§ 3. Bygninger, der ifølge registrering i BBR anvendes til følgende formål, er undtaget fra krav om
energimærkning (anvendelseskode i BBR anført i parentes):
1) Kolonihavehuse (540).
2) Carporte (920).
Stk. 2. Følgende kategorier af bygninger er undtaget fra krav om energimærkning uanset
registrering i BBR:
1) Fritliggende bygninger med et samlet etageareal på under 50 m2.
2) Kirker (410).
3) Bygninger, der ifølge parternes aftale sælges med henblik på aktuel nedrivning.
4) Bygninger, hvor der ikke anvendes energi til regulering af indeklimaet.
§ 4. Energimærkning af bygninger udarbejdes samlet for alle bygninger beliggende på en ejendom,
jf. dog stk. 3. Ved en ejendom forstås i denne bekendtgørelse en samlet fast ejendom, der består af
ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, som ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf.
lov om udstykning og anden registrering i matriklen.
Stk. 2. Hvis bygninger beliggende på flere sammenhængende ejendomme har fælles drift, kan
energimærkningen udarbejdes fælles for ejendommene. Ejendomme regnes for sammenhængende,
uanset at de måtte være adskilt af vej eller sti.
Stk. 3. På en ejendom med flere bygninger kan energimærkning uanset stk. 1 og 2 udarbejdes for en
enkelt bygning eller en gruppe af bygninger i følgende tilfælde:
1) Ved nybyggeri, jf. kapitel 3.
2) Hvis en enkelt bygning eller en samlet gruppe af bygninger inden for ejendommen har separat
varmeforsyning.
3) Hvis bygningen anvendes som stuehus til landbrugsejendom (110), fritliggende enfamiliehus
(120), række-, kæde- eller dobbelthus (130) eller sommerhus (510), jf. § 8, stk. 1, nr. 1
(anvendelseskode i BBR anført i parentes).
4) Hvis flere individuelle bygninger på samme ejendom har forskellig anvendelse i BBR, jf. § 8,
stk. 2.
§ 5. Det opvarmende etageareal for en ejendom eller en bygning beregnes som summen af de
samlede opvarmede bygningsarealer for ejendommen eller bygningen (BBR-felt 216) og det
opvarmede areal af udnyttet del af tagetage (BBR-felt 222).
Stk. 2. Ved beregning af det samlede etageareal fradrages følgende arealer:
1) Arealer i bygninger og erhvervsenheder, som i BBR er registreret under de anvendelser på
bygnings- og bygningsenhedsniveau, der er nævnt i § 2, stk. 1, og § 3.
2) Arealer, som ikke eller kun kortvarigt opvarmes til over 5?C.
§ 6. Følgende er undtaget fra krav om fremlæggelse af energimærkning ved udlejning:
1) Kortvarig tidsbegrænset udlejning på op til 4 ugers varighed.
2) Udlejning af værelser beliggende i udlejers egen bolig.
§ 7. Energistyrelsen kan undtage visse bygninger, bygningskategorier samt dele af bygninger fra
krav om energimærkning, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, der taler herfor.
Kapitel 2
Energimærkning af bygninger og lejligheder
§ 8. Energimærkning af bygninger udføres af beskikkede energikonsulenter i følgende kategorier
(anvendelseskode i BBR anført i parentes):
1) Enfamiliehuse, dvs. huse med én bolig til helårsbeboelse, enten som fritliggende enfamiliehuse
(parcelhuse) (120) eller som helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kæde- og
dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130), stuehuse til en landbrugsejendom
(110) og sommerhuse (510).
2) Flerfamiliehuse, dvs. etageboligbebyggelse (flerfamiliehuse, herunder tofamiliehuse med
vandret adskillelse mellem enhederne) (140), kollegier (150), døgninstitutioner (plejehjem,
alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) (160), anden bebyggelse til helårsbeboelse (190) og
bygninger til ferieformål m.v. (feriekoloni, vandrehjem og lignende) (520).
3) Handel, service og offentlige bygninger, dvs. bygninger til handel, service og administration
m.v. (310, 320, 330, 390), til kulturelle formål samt institutioner (410, 420, 430, 440, 490) og til
fritidsformål (530, 590).
Stk. 2. For bygninger med blandet bolig og erhverv er hovedformålet afgørende for
bygningskategori, jf. stk. 1. Såfremt der er flere anvendelser fordelt på flere separate bygninger, kan
energimærkningen opdeles, jf. § 4, stk. 3, nr. 4.
Stk. 3. Energimærkningen af ejendomme eller bygninger med lejligheder eller andre enheder til
særskilt brug skal indeholde energimærkning af de pågældende lejligheder og enheder.
Energimærkning af lejligheder og andre enheder til særskilt brug kan baseres på en vurdering af en
anden repræsentativ lejlighed eller enhed i samme ejendom.
§ 9. En energimærkning skal være udarbejdet af en energikonsulent, der er beskikket efter § 21
eller § 22 til at udføre energimærkning af den pågældende bygningskategori, jf. § 8, stk. 1.
Energikonsulenten skal personligt gennemgå bygningen og udarbejde energimærkningen samt
indberette energimærkningen, jf. stk. 3.
Stk. 2. Energimærkninger skal udarbejdes i et standardiseret format og en standardiseret
udformning (energimærkningsrapport), som fastsættes af Energistyrelsen. Energimærkningsrapporten
for den pågældende bygningskategori, jf. § 8, stk. 1, skal anvendes.
Stk. 3. Energikonsulenten skal i elektronisk form indberette de oplysninger, der indgår i en
energimærkning, samt en elektronisk kopi af energimærkningsrapporten til sekretariatet vedrørende
mærknings- og eftersynsordninger, jf. § 39, stk. 1, efter de nærmere retningslinier herom, som
fastsættes af Energistyrelsen.
Stk. 4. En energimærkning får først gyldighed, når energikonsulenten har indberettet de
oplysninger, der indgår i energimærkningen, jf. stk. 3, og energimærkningsrapporten derefter er
blevet tildelt et energimærkningsnummer af sekretariatet vedrørende mærknings- og
eftersynsordninger. Det er en betingelse for tildeling af energimærkningsnummer, at
energikonsulenten har indberettet alle krævede oplysninger, og at de indberettede oplysninger ikke
indeholder åbenlyse fejl. Energistyrelsen kan afvise indberetningen og afslå tildeling af
energimærkningsnummer, hvis betingelserne ikke er opfyldt.
§ 10. Energimærkningen er gyldig i 5 år fra den dato, hvor energimærkningsrapporten er tildelt et
energimærkningsnummer, jf. § 9, stk. 4.
Stk. 2. Hvis der efter udarbejdelsen af energimærkningen er gennemført tilbygninger, ombygninger
eller andre væsentlige forandringer, som i væsentlig omfang påvirker bygningens energimæssige
ydeevne, således at energimærkningen ikke længere er retvisende, vil energimærkningen ikke være
gyldig i forbindelse med salg, udleje eller overdragelse, jf. §§ 6-8 i lov om fremme af
energibesparelser i bygninger. Ved ombygninger og andre væsentlige forandringer forstås i denne
bekendtgørelse byggearbejder vedrørende klimaskærmen eller installationer, der enten berører mere
end 25 pct. af klimaskærmen eller udgør mere end 25 pct. af seneste offentlige ejendomsværdi med
fradrag af grundværdien.
§ 11. Ejere eller ejerforeninger, der har indgået aftale med en beskikket energikonsulent om at få
udarbejdet en energimærkning, skal give energikonsulenten de oplysninger om ejendommen eller
bygningen, som er nødvendige for udarbejdelsen af energimærkningen. Energikonsulenten skal
herunder gives adgang til at indhente oplysninger om de tidlige udførte energimærkninger og
eftersyn af tekniske anlæg, der er indberettet i elektronisk form til sekretariatet vedrørende
mærknings- og eftersynsordninger.
Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende, hvis aftalen om udarbejdelse af en energimærkning indgås med en
beskikket energikonsulent af andre, der er berettiget til at indgå en sådan aftale efter reglerne i lov
om fremme af energibesparelser i bygninger § 6, stk. 2 og 4, og § 8, stk. 2, 4 og 5.
§ 12. Den til enhver tid værende ejer af en ejendom er berettiget til at få energimærkningen for
ejendommen udleveret fra sekretariatet vedrørende mærknings- og eftersynsordninger.
§ 13. Hvis der indgås aftale om salg af en bygning eller af en lejlighed heri inden bygningens
ibrugtagning, skal sælger fremlægge energimærkningen for køber senest samtidig med
fremsendelsen af energimærkningen til bygningsmyndigheden inden ibrugtagning, jf. § 16. Dette
gælder ligeledes ved aftaler om salg indgået inden eller under opførelsen af bygningen, men med
overtagelse efter færdiggørelsen.
Stk. 2. Stk. 1 gælder tilsvarende ved udlejning eller overdragelse af brugsret, jf. § 7 og § 8 i lov om
fremme af energibesparelser i bygninger, hvis leje- eller overdragelsesaftalen indgås inden
ibrugtagningen af bygningen eller lejligheden. Dette gælder ligeledes aftaler indgået inden eller
under opførelsen af bygningen.
§ 14. Energistyrelsen fastlægger det nærmere indhold af energimærkningen samt udformningen af
energimærkningsrapporten.
Stk. 2. Energistyrelsen kan fastlægge krav til udstyr, der anvendes i forbindelse med
energimærkningen.
Kapitel 3
Energimærkning m.v. ved opførelse af nye bygninger
§ 15. Til brug for ansøgning om byggetilladelse indsender ejeren (bygherren) et underskrevet
skema (ejeroplysningsskema) til sekretariatet vedrørende mærknings- og eftersynsordninger, eller
en elektronisk indberetning efter Energistyrelsens anvisning, med
1) oplysninger om bygningens beregnede energibehov,
2) dokumentation for, at energirammen er opfyldt,
3) oplysninger om eventuel lavenergiklasse, og
4) oplysninger om tekniske, miljømæssige og økonomiske muligheder for alternative systemer til
opvarmning eller køling af bygninger på mere end 1.000 m2.
Stk. 2. Sekretariatet vedrørende mærknings- og eftersynsordninger kvitterer over for ejeren for, at
oplysningerne på ejeroplysningsskemaet er indberettet til ordningen.
Stk. 3. Ejeroplysningsskemaet med tilhørende kvittering for indberetningen skal indgå i den
ansøgning om byggetilladelse, der sendes til den kommunale bygningsmyndighed, jf.
Bygningsreglement 1995 kap. 1.3, stk. 4, litra e, og Bygningsreglement for småhuse 1998 afsnit
1.2.2.
Stk. 4. Energistyrelsen fastlægger det nærmere indhold af og formkrav til ejeroplysningsskemaet og
den elektroniske indberetning. Elektroniske dokumenter og elektronisk post vil kunne anvendes i
stedet for papirbaserede dokumenter i kommunikationen mellem ejeren og sekretariatet vedrørende
mærknings- og eftersynsordninger.
§ 16. Inden ibrugtagning af en ny bygning skal ejeren lade udarbejde en energimærkning for
bygningen. Energimærkningen skal vise, om bygningen opfylder de energimæssige krav i
bygningsreglementet. Ejeren skal fremsende energimærkningen for den nye bygning til den stedlige
bygningsmyndighed senest samtidig med færdigmeldingen af byggeriet.
Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder tilsvarende ved ombygninger og andre væsentlige forandringer,
hvorved forstås byggearbejder vedrørende klimaskærm eller installationer, der enten berører mere
end 25 pct. af klimaskærmen eller udgør mere end 25 pct. af seneste offentlige ejendomsværdi med
fradrag af grundværdien, jf. Bygningsreglement 1995 kap. 8.4, stk. 1, og Bygningsreglement for
småhuse 1998 afsn. 5.5.1.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder anvendelse for nye bygninger, ombygninger og andre væsentlige
forandringer i bygninger, hvortil der er meddelt byggetilladelse fra og med den 1. januar 2006 i
henhold til Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 eller i henhold til Tillæg 9 til Bygningsreglement
for småhuse 1998.
§ 17. Ejeren skal give den energikonsulent, der har indgået aftale med ejeren om udarbejdelse af
energimærkningen efter § 16, adgang til oplysningerne i ejeroplysningsskemaet, jf. § 15, stk. 1.
Stk. 2. Projekterende og udførende af byggeri, der skal energimærkes efter § 16, skal efter
anmodning levere den fornødne dokumentation for skjulte konstruktioner til den energikonsulent,
der har indgået aftale med ejeren om udarbejdelse af energimærkningen, efter nærmere
retningslinier fastsat af Energistyrelsen.  
   
Husets tilstand er dit ansvar
Som sælger af en bolig har du ansvar for boligens tilstand på salgstidspunktet. Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen er vigtige for din økonomi i mange år efter salget.
HUSEFTERSYNSORDNINGEN PR. 1. MAJ 2004
Som sælger har du ansvaret for fejl og mangler ved huset i op til 20 år efter salget. Men du kan blive fritaget for dette ansvar ved at præsentere køberen af dit hus for en tilstandsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor du skal betale halvdelen af forsikringspræmien. Både tilstandsrapport og tilbuddet om ejerskifteforsikring skal foreligge, inden køberen skriver under på købsaftalen. Tilstandsrapporten omfatter skader på bygningen, men ikke ulovlige installationer eller forhold uden for bygningen (f.eks. forurenet jord). Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring  Tilstandsrapporten laves af en bygningssagkyndig. Det er klogt at få lavet rapporten tidligt, så handelen ikke forsinkes. I rapporten kan du og køberen se, hvilke skader den bygningssagkyndige har fundet ved gennemgang af huset. Der kan dog være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage og som derfor ikke er registreret i tilstandsrapporten. Disse skader dækkes normalt af ejerskifteforsikringen.
Obligatorisk energimærke Når du sælger en bolig er det også dit ansvar at kontakte en energikonsulent og få udarbejdet et energimærke. Det er ikke valgfrit, men obligatorisk. Energimærket giver køberen mulighed for at vurdere boligens energitilstand, før der skrives under på papirerne. Energimærket hjælper også med gode råd om, hvordan der kan spares på energi- og vandforbrug. På den måde gavner energimærket både miljøet og den nye husejers pengepung. Sådan gør du Du har flere muligheder, når du skal have lavet et huseftersyn. Hvor godt kender du den bolig, du sælger? Når du sælger et hus, har du selv ansvaret for at få udarbejdet en tilstandsrapport – altså et eftersyn af boligen. Du kan selv lave alle aftaler med en bygningssagkyndig og energikonsulent – fra den første kontakt til afregningen. Du kan lade ejendomsmægleren formidle kontakten til et forsikringsselskab, som vælger en bygningssagkyndig for dig. Ejendomsmægleren har ingen indflydelse på, hvilken bygningssagkyndig, der bliver valgt. Afregning sker direkte fra dig til enten den bygningssagkyndige eller forsikringsselskabet. Du kan henvende dig direkte til et forsikringsselskab, som kan udpege en bygningssagkyndig. Afregning sker direkte fra dig til enten den bygningssagkyndige eller forsikringsselskabet. Trin for trin hvis du selv vælger bygningssagkyndig Find en oversigt over bygningssagkyndige og energikonsulenter på Sekretariatet for Huseftersyns hjemmeside: hesyn.dk. Kontakt en eller flere bygningssagkyndige og energikonsulenter og få tilbud på tilstandsrapport og energimærke for din bolig. En række sagkyndige udarbejder begge dele. Træf dit valg og aftal, hvornår eftersynet på dit hus skal gennemføres og hvad det skal koste. Kontakt et forsikringsselskab og få et tilbud på en ejerskifteforsikring. Aflever tilstandsrapport, energimærke og forsikringstilbud til ejendomsmægleren og køberen, inden der skrives under på købsaftalen. Værd at vide Ejendomsmægleren skal informere dig om huseftersynsordningen, men må ikke henvise dig til en eller flere bygningssagkyndige. Det er ikke ejendomsmæglerens ansvar at få udarbejdet en tilstandsrapport – det er dit! Ejendomsmægleren kan sætte dig i kontakt med et forsikringsselskab, som kan udpege en bygningssagkyndig. Ordningen er frivillig – men uden tilstandsrapporten og et tilbud om ejerskifteforsikring kan du komme til at hænge økonomisk på skjulte fejl og mangler ved boligen i op til 20 år. Tilstandsrapporten gælder i 6 måneder og energimærket gælder i 5 år, efter de er udarbejdet. Hvad koster et huseftersyn Prisen på en tilstandsrapport ligger et sted mellem 4.000 kr. og 7.000 kr. Energimærket koster mellem 2.000 kr. og 3.000 kr. Du skal selv aftale prisen på begge rapporter med den bygningssagkyndige og energikonsulenten.  Her får du hjælp Du behøver kun at søge ét sted – nemlig hos Sekretariatet for Huseftersyn – når du skal have information og kontakt til bygningssagkyndige og energikonsulenter. Du kan læse meget mere om huseftersyn, tilstandsrapporter m.m. på sekretariatets hjemmeside Her finder du også en oversigt over de bygningssagkyndige og energikonsulenter, du kan vælge imellem. Huset får en energivurdering På energimærket vurderer energikonsulenten boligens energimæssige tilstand med en karakter: A, B eller C, hvor A er bedst. Varme, el og vand vurderes hver for sig. Udgifterne til varme er normalt den største energiomkostning i ejendommen og derfor vurderer energikonsulenten varmeforbruget mere detaljeret end el og vand. Når det gælder vurderingen af varme, er hver af karaktererne A, B og C inddelt i yderligere fem underkategorier fra 1 til 5, hvor 1 er den bedste karakter. Skalaen for varme går altså fra A1 til C5. På energimærket angiver energikonsulenten det beregnede årlige forbrug af f.eks. olie, gas eller fjernvarme og de samlede udgifter til opvarmningen. Tilsvarende indeholder energimærket oplysninger om det beregnede forbrug af el og vand.  Energimærker fra forskellige huse kan sammenlignes, fordi beregningerne bygger på forbruget hos en gennemsnitsfamilie i forhold til husets størrelse - og ikke på det registrerede forbrug hos den familie, der sælger huset. Forbedringer der vil spare energi I energiplan og dokumentation præsenterer energikonsulenten sine forslag til eventuelle forbedringer, som vil kunne reducere varme, el- og vandforbruget - fx. ekstra isolering, termovinduer og udskiftning af ældre køleskabe eller vaskemaskine. Energikonsulenten beskriver også baggrund og forudsætninger for sin vurdering af ejendommens energimæssige tilstand. Ejerlejligheder Energimærkning af en ejerlejlighed sker efter særlige regler. Enten foregår det ved konsulentens individuelle energimærkning af lejligheden, kombineret med en vurdering af muligheder for fælles investeringer i ejendommen. Eller hvis der allerede foreligger et energimærke for den samlede ejendom, udarbejder konsulenten et supplerende energimærke for lejligheden. Energimærkning af den samlede ejendom er lovpligtig, hvis ejendommens areal er over 1.500 m2. Er ejendommens areal mindre, er energimærkning af den samlede ejendom frivillig. Se under ELO - energimærkning af store bygninger. Energikonsulenten For at opnå godkendelse som energikonsulent, skal man være uddannet som ingeniør, arkitekt, bygningskonstruktør eller tilsvarende og have mindst 5 års relevant byggeteknisk og energimæssig erfaring. Man skal have en obligatorisk professionel ansvarsforsikring og skal have bestået et kursus i energimærkningsordningen. Listen over godkendte konsulenter findes på Information Der er udgivet forskellige pjecer om energimærkningsordningen. Pjecerne kan bestilles i Energistyrelsens publikationsliste. Regler

Bygninger under 1.500 m2 skal energimærkes når de sælges. Det er sælgeren der får energimærkningen gennemført, og denne skal udleveres til køberen inden der indgås aftale om handlen. Bygninger med meget lavt energiforbrug, som sommerhuse og garageanlæg er dog undtaget fra reglerne, og reglerne gælder ikke for bygninger, der anvendes til produktion mv. Reglerne for energimærkning af bygninger fremgår af Bekendtgørelse om energimærkning m.v. i bygninger med hjemmel i Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger.
få et billigt tilbud, arkitekt, ingeniør, bygningsrådgivning, andelsboliger, ejerlejligheder, ejerforeninger, renovering, byggeri, byggesagkyndig, bygningssagkyndig, erhvervslejemål, tilstandsrapport, tilstandsraport, huseftersyn, energimærker, køberrådgivning, bygningsrådgivning, projektledelse, byggeledelse, fagtilsyn, tilsyn, afleveringsforretning, aflevering, overtagelse, sælgerrådgivning, indretningsrådgivning, ejerskifteforsikringer, ejerskifteforsikring, kvalitetsrapport, forsikringsskader, risikovurdering, skadessupport, skader, besigtigelsesrapport, drifts- og vedligeholdelsesrapport, driftsvejledning vedligeholdelsesvejledning investeringsejendomme, grunde, sommerhuse, fritidsgrunde, erhvervsejendomme, lejemål til leje, ejendomsdatabase, erhvervslejemål

1050 København K Kongens Nytorv 1051 København K Nyhavn 1052 København K Herluf Trolles Gade 1053 København K Cort Adelers Gade 1054 København K Peder Skrams Gade 1055 København K Tordenskjoldsgade 1056 København K Heibergsgade 1057 København K Holbergsgade 1058 København K Havnegade 1059 København K Niels Juels Gade 1060 København K Holmens Kanal 1061 København K Ved Stranden 1062 København K Boldhusgade 1063 København K Laksegade 1064 København K Asylgade 1065 København K Fortunstræde 1066 København K Admiralgade 1067 København K Nikolaj Plads 1068 København K Nikolajgade 1069 København K Bremerholm 1070 København K Vingårdstræde 1071 København K Dybensgade 1072 København K Lille Kirkestræde 1073 København K Store Kirkestræde 1074 København K Lille Kongensgade 1100 København K Østergade 1101 København K Ny Østergade 1102 København K Pistolstræde 1103 København K Hovedvagtsgade 1104 København K Ny Adelgade 1105 København K
Kristen Bernikows Gade 1106
København K Antonigade
1107 København K Grønnegade
1110 København K Store Regnegade
1111 København K Christian IX's Gade
1112 København K Pilestræde
1113 København K Silkegade
1114 København K Kronprinsensgade
1115 København K Klareboderne
1116 København K Møntergade
1117 København K Gammel Mønt
1118 København K Sværtegade
1119 København K Landemærket
1120 København K Vognmagergade
1121 København K Lønporten
1122 København K Sjæleboderne
1123 København K Gothersgade
1124 København K Åbenrå
1125 København K Suhmsgade
1126 København K Pustervig
1127 København K Hauser Plads
1128 København K Hausergade
1129 København K Sankt Gertruds Stræde
1130 København K Rosenborggade
1131 København K Tornebuskegade
1150 København K Købmagergade
1151 København K Valkendorfsgade
1152 København K Løvstræde
1153 København K Niels Hemmingsens Gade
1154 København K Gråbrødretorv
1155 København K Kejsergade
1156 København K Gråbrødrestræde
1157 København K Klosterstræde
1158 København K Skoubogade
1159 København K Skindergade
1160 København K Amagertorv
1161 København K Vimmelskaftet
1162 København K Jorcks Passage
1163 København K Klostergården
1164 København K Nygade
1165 København K Nørregade
1166 København K Dyrkøb
1167 København K Bispetorvet
1168 København K Frue Plads
1169 København K Store Kannikestræde
1170 København K Lille Kannikestræde
1171 København K Fiolstræde
1172 København K Krystalgade
1173 København K Peder Hvitfeldts Stræde
1174 København K Rosengården
1175 København K Kultorvet
1200 København K Højbro Plads
1201 København K Læderstræde
1202 København K Gammel Strand
1203 København K Nybrogade
1204 København K Magstræde
1205 København K Snaregade
1206 København K Naboløs
1207 København K Hyskenstræde
1208 København K Kompagnistræde
1209 København K Badstuestræde
1210 København K Knabrostræde
1211 København K Brolæggerstræde
1212 København K Vindebrogade
1213 København K Bertel Thorvaldsens Plads
1214 København K Søren Kierkegaards Plads
1214 København K Tøjhusgade
1215 København K Børsgade
1216 København K Slotsholmsgade
1217 København K Børsen
1218 København K Proviantpassagen
1218 København K Prins Jørgens Gård
1218 København K Christiansborg
1218 København K Christiansborg Ridebane
1218 København K Christiansborg Slotsplads
1218 København K Rigsdagsgården
1219 København K Christians Brygge ulige nr. + 2-22
1220 København K Frederiksholms Kanal
1250 København K Sankt Annæ Plads
1251 København K Kvæsthusgade
1252 København K Kvæsthusbrøn
1253 København K Toldbodgade
1254 København K Lille Strandstræde
1255 København K Store Strandstræde
1256 København K Amaliegade
1257 København K Amalienborg
1258 København K Larsens Plads
1259 København K Nordre Toldbod
1259 København K Trekroner
1260 København K Bredgade
1261 København K Palægade
1262 København K Sankt Annæ Passage
1263 København K Esplanaden
1263 København K Churchillparken
1264 København K Store Kongensgade
1265 København K Frederiksgade
1266 København K Bornholmsgade
1267 København K Hammerensgade
1268 København K Jens Kofods Gade
1270 København K Grønningen
1271 København K Poul Ankers Gade
1300 København K Borgergade
1301 København K Landgreven
1302 København K Dronningens Tværgade
1303 København K Hindegade
1304 København K Adelgade
1306 København K Kronprinsessegade
1307 København K Sølvgade
1307 København K Georg Brandes Plads
1308 København K Klerkegade
1309 København K Rosengade
1310 København K Fredericiagade
1311 København K Olfert Fischers Gade
1312 København K Gammelvagt
1313 København K Sankt Pauls Gade
1314 København K Sankt Pauls Plads
1315 København K Rævegade
1316 København K Rigensgade
1317 København K Stokhusgade
1318 København K Krusemyntegade
1319 København K Gernersgade
1320 København K Haregade
1321 København K Tigergade
1322 København K Suensonsgade
1323 København K Hjertensfrydsgade
1324 København K Elsdyrsgade
1325 København K Delfingade
1326 København K Krokodillegade
1327 København K Vildandegade
1328 København K Svanegade
1329 København K Timiansgade
1350 København K Øster Voldgade
1352 København K Rørholmsgade
1353 København K Øster Farimagsgade 1-19 + 2-2D
1354 København K Ole Suhrs Gade
1355 København K Gammeltoftsgade
1356 København K Bartholinsgade
1357 København K Øster Søgade 1 - 36
1358 København K Nørre Voldgade
1359 København K Ahlefeldtsgade
1360 København K Frederiksborggade
1361 København K Isræls Plads
1361 København K Linnésgade
1362 København K Rømersgade
1363 København K Vendersgade
1364 København K Nørre Farimagsgade
1365 København K Schacksgade
1366 København K Nansensgade
1367 København K Kjeld Langes Gade
1368 København K Turesensgade
1369 København K Gyldenløvesgade Lige nr
1370 København K Nørre Søgade
1371 København K Søtorvet
1400 København K Torvegade
1400 København K Knippelsbro
1401 København K Strandgade
1402 København K Hammershøi Kaj
1402 København K David Balfours Gade
1402 København K Nicolai Eigtveds Gade
1402 København K Asiatisk Plads
1402 København K Johan Semps Gade
1403 København K Wilders Plads
1404 København K Krøyers Plads
1405 København K Grønlandske Handels Plads
1406 København K Christianshavns Kanal
1407 København K Bådsmandsstræde
1408 København K Wildersgade
1409 København K Knippelsbrogade
1410 København K Christianshavns Torv
1411 København K Langebrogade
1411 København K Applebys Plads
1412 København K Voldgården
1413 København K Ved Kanalen
1414 København K Overgaden neden Vandet
1415 København K Overgaden oven Vandet
1416 København K Sankt Annæ Gade
1417 København K Mikkel Vibes Gade
1418 København K Sofiegade
1419 København K Store Søndervoldstræde
1420 København K Dronningensgade
1421 København K Lille Søndervoldstræde
1422 København K Prinsessegade
1423 København K Amagergade
1424 København K Christianshavns Voldgade
1425 København K Ved Volden
1426 København K Voldboligerne
1427 København K Brobergsgade
1428 København K Andreas Bjørns Gade
1429 København K Burmeistersgade
1430 København K Bodenhoffs Plads
1431 København K Islands Plads
1432 København K Refshalevej
1433 København K Refshaleøen
1433 København K Quintus
1433 København K Flakfortet
1433 København K Christiansholms Ø
1433 København K Lynetten
1433 København K Margretheholm
1433 København K Middelgrundsfortet
1434 København K Danneskiold-Samsøes Alle
1435 København K Philip de Langes Alle
1436 København K Halvtolv
1436 København K Kuglegården
1436 København K Kuglegårdsvej
1436 København K Arsenalvej
1436 København K Trangravsvej
1436 København K Søartillerivej
1436 København K Værftsbrøn
1437 København K Galionsvej
1437 København K Bohlendachvej
1437 København K Stibolts Kvarter
1437 København K Takkelloftsvej
1437 København K Theodor Christensens Plads
1437 København K Masteskursvej
1437 København K Krabbes Kvarter
1437 København K Kanonbådsvej
1437 København K Leo Mathisens Vej
1437 København K Schifters Kvarter
1437 København K Per Knutzons Vej
1437 København K Fabrikmestervej
1437 København K Eik Skaløes Plads
1437 København K Hohlenbergs Kvarter
1438 København K Judichærs Plads
1438 København K Benstrups Kvarter
1438 København K Dokøvej
1438 København K Ekvipagemestervej
1438 København K Orlogsværftvej
1438 København K Judichærs Kvarter
1439 København K Henrik Spans Vej
1439 København K A. H. Vedels Plads
1439 København K Takkeladsvej
1439 København K Spanteloftvej
1439 København K Kongebrovej
1439 København K P. Løvenørns Vej
1439 København K Henrik Gerners Plads
1439 København K Krudtløbsvej
1439 København K Bradbænken
1439 København K Elefanten
1439 København K Eskadrevej
1439 København K H. C. Sneedorffs Alle
1450 København K Nytorv
1451 København K Larslejsstræde
1452 København K Teglgårdstræde
1453 København K Sankt Peders Stræde
1454 København K Larsbjørnsstræde
1455 København K Studiestræde 1-49 + 2-42
1456 København K Vestergade
1457 København K Gammeltorv
1458 København K Kattesundet
1459 København K Frederiksberggade
1460 København K Mikkel Bryggers Gade
1461 København K Slutterigade
1462 København K Lavendelstræde
1463 København K Farvergade
1464 København K Hestemøllestræde
1465 København K Gåsegade
1466 København K Rådhusstræde
1467 København K Vandkunsten
1468 København K Løngangstræde
1470 København K Stormgade 2-16
1471 København K Ny Vestergade
1472 København K Ny Kongensgade   til 17 + til 16
1473 København K Bryghusgade
1550 København V Rådhuspladsen
1550 København V Bag Rådhuset
1551 København V Jarmers Plads
1552 København V Vester Voldgade
1553 København V Langebro
1553 København V H.C.  Andersens Boulevard
1554 København V Studiestræde 51-69 + 46-54
1555 København V Stormgade Ulige nr + 18-20
1556 København V Dantes Plads
1557 København V Ny Kongensgade  fra 18 + fra 19
1558 København V Christiansborggade
1559 København V Christians Brygge 24 - 30
1560 København V Kalvebod Brygge
1561 København V Kalvebod Pladsvej
1561 København V Fisketorvet
1562 København V Hambrosgade
1563 København V Otto Mønsteds Plads
1564 København V Rysensteensgade
1567 København V Polititorvet
1568 København V Mitchellsgade
1569 København V Edvard Falcks Gade
1570 København V Banegårdspladsen
1570 København V Københavns Hovedbanegård
1571 København V Otto Mønsteds Gade
1572 København V Anker Heegaards Gade
1573 København V Puggaardsgade
1574 København V Niels Brocks Gade
1575 København V Ved Glyptoteket
1576 København V Stoltenbergsgade
1577 København V Bernstorffsgade
1600 København V Gyldenløvesgade Ulige nr.
1601 København V Vester Søgade
1602 København V Nyropsgade
1603 København V Dahlerupsgade
1604 København V Kampmannsgade
1605 København V Herholdtsgade
1606 København V Vester Farimagsgade
1607 København V Staunings Plads
1608 København V Jernbanegade
1609 København V Axeltorv
1610 København V Gammel Kongevej 1-51 + 2-10
1611 København V Hammerichsgade
1612 København V Ved Vesterport
1613 København V Meldahlsgade
1614 København V Trommesalen
1615 København V Sankt Jørgens Alle
1616 København V Stenosgade
1617 København V Bagerstræde
1618 København V Tullinsgade
1619 København V Værnedamsvej Lige nr.
1620 København V Vesterbrogade 1-151 + 2-150
1620 København V Vesterbros Torv
1621 København V Frederiksberg Alle 1 - 13B
1622 København V Boyesgade Ulige nr
1623 København V Kingosgade 1-9 + 2-6
1624 København V Brorsonsgade
1631 København V Herman Triers Plads
1632 København V Julius Thomsens Gade Lige nr
1633 København V Kleinsgade
1634 København V Rosenørns Alle 2-18
1635 København V Åboulevard 1-13
1650 København V Istedgade
1651 København V Reventlowsgade
1652 København V Colbjørnsensgade
1653 København V Helgolandsgade
1654 København V Abel Cathrines Gade
1655 København V Viktoriagade
1656 København V Gasværksvej
1657 København V Eskildsgade
1658 København V Absalonsgade
1659 København V Svendsgade
1660 København V Dannebrogsgade
1661 København V Westend
1662 København V Saxogade
1663 København V øhlenschlægersgade
1664 København V Kaalundsgade
1665 København V Valdemarsgade
1666 København V Matthæusgade
1667 København V Frederiksstadsgade
1668 København V Mysundegade
1669 København V Flensborggade
1670 København V Enghave Plads
1671 København V Haderslevgade
1672 København V Broagergade
1673 København V Ullerupgade
1674 København V Enghavevej  til 79 + til 78
1675 København V Kongshøjgade
1676 København V Sankelmarksgade
1677 København V Gråstensgade
1699 København V Staldgade
1700 København V Halmtorvet
1701 København V Reverdilsgade
1702 København V Stampesgade
1703 København V Lille Colbjørnsensgade
1704 København V Tietgensgade
1705 København V Ingerslevsgade
1706 København V Lille Istedgade
1707 København V Maria Kirkeplads
1708 København V Eriksgade
1709 København V Skydebanegade
1710 København V Kvægtorvsgade
1711 København V Flæsketorvet
1712 København V Høkerboderne
1713 København V Kvægtorvet
1714 København V Kødboderne
1715 København V Slagtehusgade
1716 København V Slagterboderne
1717 København V Skelbækgade
1718 København V Sommerstedgade
1719 København V Krusågade
1720 København V Sønder Boulevard
1721 København V Dybbølsgade
1722 København V Godsbanegade
1723 København V Letlandsgade
1724 København V Estlandsgade
1725 København V Esbern Snares Gade
1726 København V Arkonagade
1727 København V Asger Rygs Gade
1728 København V Skjalm Hvides Gade
1729 København V Sigerstedgade
1730 København V Knud Lavards Gade
1731 København V Erik Ejegods Gade
1732 København V Bodilsgade
1733 København V Palnatokesgade
1734 København V Heilsgade
1735 København V Røddinggade
1736 København V Bevtoftgade
1737 København V Bustrupgade
1738 København V Stenderupgade
1739 København V Enghave Passage
1748 København V Kammasvej 2
1749 København V Rahbeks Alle 3-15
1750 København V Vesterfælledvej
1751 København V Sundevedsgade
1752 København V Tøndergade
1753 København V Ballumgade
1754 København V Hedebygade
1755 København V Møgeltøndergade
1756 København V Amerikavej
1757 København V Trøjborggade
1758 København V Lyrskovgade
1759 København V Rejsbygade
1760 København V Ny Carlsberg Vej
1761 København V Ejderstedgade
1762 København V Slesvigsgade
1763 København V Dannevirkegade
1764 København V Alsgade
1765 København V Angelgade
1766 København V Slien
1770 København V Carstensgade
1771 København V Lundbyesgade
1772 København V Ernst Meyers Gade
1773 København V Bissensgade
1774 København V Küchlersgade
1775 København V Freundsgade
1777 København V Jerichausgade
1778 København V Pasteursvej
1800 Frederiksberg C Vesterbrogade  fra 152 og 153
1801 Frederiksberg C Rahbeks Alle 2-36 + 17-23
1802 Frederiksberg C Halls Alle
1803 Frederiksberg C Brøndsteds Alle
1804 Frederiksberg C Bakkegårds Alle
1805 Frederiksberg C Kammasvej 1-3 + 4
1806 Frederiksberg C Jacobys Alle
1807 Frederiksberg C Schlegels Alle
1808 Frederiksberg C Asmussens Alle
1809 Frederiksberg C Frydendalsvej
1810 Frederiksberg C Platanvej
1811 Frederiksberg C Asgårdsvej
1812 Frederiksberg C Kochsvej
1813 Frederiksberg C Henrik Ibsens Vej
1814 Frederiksberg C Carit Etlars Vej
1815 Frederiksberg C Paludan Müllers Vej
1816 Frederiksberg C Engtoftevej
1817 Frederiksberg C Carl Bernhards Vej
1818 Frederiksberg C Kingosgade 8-12 + 11-17
1819 Frederiksberg C Værnedamsvej Ulige nr.
1820 Frederiksberg C Frederiksberg Alle 15-65 + 2-104
1822 Frederiksberg C Boyesgade Lige nr
1823 Frederiksberg C Haveselskabetsvej
1824 Frederiksberg C Sankt Thomas Alle
1825 Frederiksberg C Hauchsvej
1826 Frederiksberg C Alhambravej
1827 Frederiksberg C Mynstersvej
1828 Frederiksberg C Martensens Alle
1829 Frederiksberg C Madvigs Alle
1850 Frederiksberg C Gammel Kongevej 85-179 + 60-178
1851 Frederiksberg C Nyvej
1852 Frederiksberg C Amicisvej
1853 Frederiksberg C Maglekildevej
1854 Frederiksberg C Dr. Priemes Vej
1855 Frederiksberg C Hollændervej
1856 Frederiksberg C Edisonsvej
1857 Frederiksberg C Hortensiavej
1860 Frederiksberg C Christian Winthers Vej
1861 Frederiksberg C Sagasvej
1862 Frederiksberg C Rathsacksvej
1863 Frederiksberg C Ceresvej
1864 Frederiksberg C Grundtvigsvej
1865 Frederiksberg C Grundtvigs Sidevej
1866 Frederiksberg C Henrik Steffens Vej
1867 Frederiksberg C Acaciavej
1868 Frederiksberg C Bianco Lunos Alle
1870 Frederiksberg C Bülowsvej
1871 Frederiksberg C Thorvaldsensvej
1872 Frederiksberg C Bomhoffs Have
1873 Frederiksberg C Helenevej
1874 Frederiksberg C Harsdorffsvej
1875 Frederiksberg C Amalievej
1876 Frederiksberg C Kastanievej
1877 Frederiksberg C Lindevej
1878 Frederiksberg C Uraniavej
1879 Frederiksberg C H.C. Ørsteds Vej
1900 Frederiksberg C Vodroffsvej
1901 Frederiksberg C Tårnborgvej
1902 Frederiksberg C Lykkesholms Alle
1903 Frederiksberg C Sankt Knuds Vej
1904 Frederiksberg C Forhåbningsholms Alle
1905 Frederiksberg C Svanholmsvej
1906 Frederiksberg C Schønbergsgade
1908 Frederiksberg C Prinsesse Maries Alle
1909 Frederiksberg C Vodroffs Tværgade
1910 Frederiksberg C Danasvej
1911 Frederiksberg C Niels Ebbesens Vej
1912 Frederiksberg C Svend Trøsts Vej
1913 Frederiksberg C Carl Plougs Vej
1914 Frederiksberg C Vodroffslund
1915 Frederiksberg C Danas Plads
1916 Frederiksberg C Norsvej
1917 Frederiksberg C Sveasvej
1920 Frederiksberg C Forchhammersvej
1921 Frederiksberg C Sankt Markus Plads
1922 Frederiksberg C Sankt Markus Alle
1923 Frederiksberg C Johnstrups Alle
1924 Frederiksberg C Steenstrups Alle
1925 Frederiksberg C Julius Thomsens Plads
1926 Frederiksberg C Martinsvej
1927 Frederiksberg C Suomisvej
1928 Frederiksberg C Filippavej
1950 Frederiksberg C Hostrupsvej
1951 Frederiksberg C Christian Richardts Vej
1952 Frederiksberg C Falkonervænget
1953 Frederiksberg C Sankt Nikolaj Vej
1954 Frederiksberg C Hostrups Have
1955 Frederiksberg C Dr. Abildgaards Alle
1956 Frederiksberg C L.I. Brandes Alle
1957 Frederiksberg C N.J. Fjords Alle
1958 Frederiksberg C Rolighedsvej
1959 Frederiksberg C Falkonergårdsvej
1960 Frederiksberg C Åboulevard 15-55
1961 Frederiksberg C J.M.Thieles Vej
1962 Frederiksberg C Fuglevangsvej
1963 Frederiksberg C Bille Brahes Vej
1964 Frederiksberg C Ingemannsvej
1965 Frederiksberg C Erik Menveds Vej
1966 Frederiksberg C Steenwinkelsvej
1967 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej
1970 Frederiksberg C Rosenørns Alle 1-65 + 20-70
1971 Frederiksberg C Adolph Steens Alle
1972 Frederiksberg C Worsaæsvej
1973 Frederiksberg C Jakob Dannefærds Vej
1974 Frederiksberg C Julius Thomsens Gade Ulige nr
2000 Frederiksberg Allé
2100 København Ø
2200 København N
2300 København S
2400 København NV
2450 København SV
2500 Valby
2600 Glostrup
2605 Brøndby
2610 Rødovre
2620 Albertslund
2625 Vallensbæk
2630 Tåstrup
2635 Ishøj
2640 Hedehusene
2650 Hvidovre
2660 Brøndby Strand
2665 Vallensbæk Strand
2670 Greve
2680 Solrød Strand
2690 Karlslunde
2700 Brønshøj
2720 Vanløse
2730 Herlev
2740 Skovlunde
2750 Ballerup
2760 Måløv
2765 Smørum
2770 Kastrup
2791 Dragør
2800 Kongens Lyngby
2820 Gentofte
2830 Virum
2840 Holte
2850 Nærum
2860 Søborg
2870 Dyssegård (pr. 1.1.2004)
2880 Bagsværd
2900 Hellerup
2920 Charlottenlund
2930 Klampenborg
2942 Skodsborg
2950 Vedbæk
2960 Rungsted Kyst
2970 Hørsholm
2980 Kokkedal
2990 Nivå
3000 Helsingør
3050 Humlebæk
3060 Espergærde
3070 Snekkersten
3080 Tikøb
3100 Hornbæk
3120 Dronningmølle
3140 Ålsgårde
3150 Hellebæk
3200 Helsinge
3210 Vejby
3220 Tisvildeleje
3230 Græsted
3250 Gilleleje
3300 Frederiksværk
3310 Ølsted
3320 Skævinge
3330 Gørløse
3360 Liseleje
3370 Melby
3390 Hundested
3400 Hillerød
3450 Allerød
3460 Birkerød
3480 Fredensborg
3490 Kvistgård
3500 Værløse
3520 Farum
3540 Lynge
3550 Slangerup
3600 Frederikssund
3630 Jægerspris
3650 Ølstykke
3660 Stenløse
3670 Veksø Sjælland
3700 Rønne
3720 åkirkeby
3730 Nexø
3740 Svaneke
3751 Østermarie
3760 Gudhjem
3770 Allinge
3782 Klemensker
3790 Hasle
4000 Roskilde
4040 Jyllinge
4050 Skibby
4060 Kirke Såby
4070 Kirke Hyllinge
4100 Ringsted
4130 Viby Sjælland
4140 Borup
4160 Herlufmagle
4171 Glumsø
4173 Fjenneslev
4174 Jystrup Midtsj
4180 Sorø
4190 Munke Bjergby
4200 Slagelse
4220 Korsør
4230 Skælskør
4241 Vemmelev
4242 Bøslunde
4243 Rude
4250 Fuglebjerg
4261 Dalmose
4262 Sandved
4270 Høng
4281 Gørlev
4291 Ruds Vedby
4293 Dianalund
4295 Stenlille
4296 Nyrup
4300 Holbæk
4320 Lejre
4330 Hvalsø
4340 Tølløse
4350 Ugerløse
4360 Kirke Eskilstrup
4370 Store Merløse
4390 Vipperød
4400 Kalundborg
4420 Regstrup
4440 Mørkøv
4450 Jyderup
4460 Snertinge
4470 Svebølle
4480 Store Fuglede
4490 Jerslev Sjælland
4500 Nykøbing Sj
4520 Svinninge
4532 Gislinge
4534 Hørve
4540 Fårevejle
4550 Asnæs
4560 Vig
4571 Grevinge
4572 Nørre Asmindrup
4573 Højby
4581 Rørvig
4583 Sjællands Odde
4591 Føllenslev
4592 Sejerø
4593 Eskebjerg
4600 Køge
4621 Gadstrup
4622 Havdrup
4623 Lille Skensved
4632 Bjæverskov
4640 Fakse
4652 Hårlev
4653 Karise
4654 Fakse Ladeplads
4660 Store Heddinge
4671 Strøby
4672 Klippinge
4673 Rødvig Stevns
4681 Herfølge
4682 Tureby
4683 Rønnede
4684 Holmegård
4690 Haslev
4700 Næstved
4720 Præstø
4733 Tappernøje
4735 Mern
4736 Karrebæksminde
4750 Lundby
4760 Vordingborg
4771 Kalvehave
4772 Langebæk
4773 Stensved
4780 Stege
4791 Borre
4792 Askeby
4793 Bogø By
4800 Nykøbing F
4840 Nørre Alslev
4850 Stubbekøbing
4862 Guldborg
4863 Eskilstrup
4871 Horbelev
4872 Idestrup
4873 Væggerløse
4874 Gedser
4880 Nysted
4891 Toreby L
4892 Kettinge
4894 Øster Ulslev
4895 Errindlev
4900 Nakskov
4912 Harpelunde
4913 Horslunde
4920 Søllested
4930 Maribo
4941 Bandholm
4943 Torrig L
4944 Fejø
4951 Nørreballe
4952 Stokkemarke
4953 Vesterborg
4960 Holeby
4970 Rødby
4983 Dannemare
4990 Sakskøbing
5000 Odense C
5200 Odense V
5210 Odense NV
5220 Odense SØ
5230 Odense M
5240 Odense NØ
5250 Odense SV
5260 Odense S
5270 Odense N
5290 Marslev
5300 Kerteminde
5320 Agedrup
5330 Munkebo
5350 Rynkeby
5370 Mesinge
5380 Dalby
5390 Martofte
5400 Bogense
5450 Otterup
5462 Morud
5463 Harndrup
5464 Brenderup Fyn
5466 Asperup
5471 Søndersø
5474 Veflinge
5485 Skamby
5491 Blommenslyst
5492 Vissenbjerg
5500 Middelfart
5540 Ullerslev
5550 Langeskov
5560 årup
5580 Nørre åby
5591 Gelsted
5592 Ejby
5600 Fåborg
5610 Assens
5620 Glamsbjerg
5631 Ebberup
5642 Millinge
5672 Broby
5683 Hårby
5690 Tommerup
5700 Svendborg
5750 Ringe
5762 Vester Skerninge
5771 Stenstrup
5772 Kværndrup
5792 Årslev
5800 Nyborg
5853 Ørbæk
5854 Gislev
5856 Ryslinge
5863 Ferritslev Fyn
5871 Frørup
5874 Hesselager
5881 Skårup Fyn
5882 Vejstrup
5883 Oure
5884 Gudme
5892 Gudbjerg Sydfyn
5900 Rudkøbing
5932 Humble
5935 Bagenkop
5953 Tranekær
5960 Marstal
5970 Ærøskøbing
5985 Søby Ærø
6000 Kolding
6040 Egtved
6051 Almind
6052 Viuf
6064 Jordrup
6070 Christiansfeld
6091 Bjert
6092 Sønder Stenderup
6093 Sjølund
6094 Hejls
6100 Haderslev
6200 åbenrå
6230 Rødekro
6240 Løgumkloster
6261 Bredebro
6270 Tønder
6280 Højer
6300 Gråsten
6310 Broager
6320 Egernsund
6330 Padborg
6340 Kruså
6360 Tinglev
6372 Bylderup-Bov
6392 Bolderslev
6400 Sønderborg
6430 Nordborg
6440 Augustenborg
6470 Sydals
6500 Vojens
6510 Gram
6520 Toftlund
6534 Agerskov
6535 Branderup J
6541 Bevtoft
6560 Sommersted
6580 Vamdrup
6600 Vejen
6621 Gesten
6622 Bække
6623 Vorbasse
6630 Rødding
6640 Lunderskov
6650 Brørup
6660 Lintrup
6670 Holsted
6682 Hovborg
6683 Føvling
6690 Gørding
6700 Esbjerg
6705 Esbjerg Ø
6710 Esbjerg V
6715 Esbjerg N
6720 Fanø
6731 Tjæreborg
6740 Bramming
6752 Glejbjerg
6753 Agerbæk
6760 Ribe
6771 Gredstedbro
6780 Skærbæk
6792 Rømø
6800 Varde
6818 Årre
6823 Ansager
6830 Nørre Nebel
6840 Oksbøl
6851 Janderup Vestj
6852 Billum
6853 Vejers Strand
6854 Henne
6855 Outrup
6857 Blåvand
6862 Tistrup
6870 Ølgod
6880 Tarm
6893 Hemmet
6900 Skjern
6920 Videbæk
6933 Kibæk
6940 Lem St
6950 Ringkøbing
6960 Hvide Sande
6971 Spjald
6973 Ørnhøj
6980 Tim
6990 Ulfborg
7000 Fredericia
7080 Børkop
7100 Vejle
7120 Vejle Øst
7130 Juelsminde
7140 Stouby
7150 Barrit
7160 Tørring
7171 Uldum
7173 Vonge
7182 Bredsten
7183 Randbøl
7184 Vandel
7190 Billund
7200 Grindsted
7250 Hejnsvig
7260 Sønder Omme
7270 Stakroge
7280 Sønder Felding
7300 Jelling
7321 Gadbjerg
7323 Give
7330 Brande
7361 Ejstrupholm
7362 Hampen
7400 Herning
7430 Ikast
7441 Bording
7442 Engesvang
7451 Sunds
7470 Karup J
7480 Vildbjerg
7490 Aulum
7500 Holstebro
7540 Haderup
7550 Sørvad
7560 Hjerm
7570 Vemb
7600 Struer
7620 Lemvig
7650 Bøvlingbjerg
7660 Bækmarksbro
7673 Harboøre
7680 Thyborøn
7700 Thisted
7730 Hanstholm
7741 Frøstrup
7742 Vesløs
7752 Snedsted
7755 Bedsted Thy
7760 Hurup Thy
7770 Vestervig
7790 Thyholm
7800 Skive
7830 Vinderup
7840 Højslev
7850 Stoholm Jyll
7860 Spøttrup
7870 Roslev
7884 Fur
7900 Nykøbing M
7950 Erslev
7960 Karby
7970 Redsted M
7980 Vils
7990 Øster Assels
8000 Århus C
8200 Århus N
8210 Århus V
8220 Brabrand
8230 Åbyhøj
8240 Risskov
8250 Egå
8260 Viby J
8270 Højbjerg
8300 Odder
8305 Samsø
8310 Tranbjerg J
8320 Mårslet
8330 Beder
8340 Malling
8350 Hundslund
8355 Solbjerg
8361 Hasselager
8362 Hørning
8370 Hadsten
8380 Trige
8381 Tilst
8382 Hinnerup
8400 Ebeltoft
8410 Rønde
8420 Knebel
8444 Balle
8450 Hammel
8462 Harlev J
8464 Galten
8471 Sabro
8472 Sporup
8500 Grenå
8520 Lystrup
8530 Hjortshøj
8541 Skødstrup
8543 Hornslet
8544 Mørke
8550 Ryomgård
8560 Kolind
8570 Trustrup
8581 Nimtofte
8585 Glesborg
8586 Ørum Djurs
8592 Anholt
8600 Silkeborg
8620 Kjellerup
8632 Lemming
8641 Sorring
8643 Ans By
8653 Them
8654 Bryrup
8660 Skanderborg
8670 Låsby
8680 Ry
8700 Horsens
8721 Daugård
8722 Hedensted
8723 Løsning
8732 Hovedgård
8740 Brædstrup
8751 Gedved
8752 Østbirk
8762 Flemming
8763 Rask Mølle
8765 Klovborg
8766 Nørre Snede
8781 Stenderup
8783 Hornsyld
8800 Viborg
8830 Tjele
8831 Løgstrup
8832 Skals
8840 Rødkærsbro
8850 Bjerringbro
8860 Ulstrup
8870 Langå
8881 Thorsø
8882 Fårvang
8883 Gjern
8900 Randers
8950 Ørsted
8961 Allingåbro
8963 Auning
8970 Havndal
8981 Spentrup
8983 Gjerlev J
8990 Fårup
9000 ålborg
9200 ålborg SV
9210 ålborg SØ
9220 ålborg Øst
9230 Svenstrup J
9240 Nibe
9260 Gistrup
9270 Klarup
9280 Storvorde
9293 Kongerslev
9300 Sæby
9310 Vodskov
9320 Hjallerup
9330 Dronninglund
9340 Aså
9352 Dybvad
9362 Gandrup
9370 Hals
9380 Vestbjerg
9381 Sulsted
9382 Tylstrup
9400 Nørresundby
9430 Vadum
9440 åbybro
9460 Brovst
9480 Løkken
9490 Pandrup
9492 Blokhus
9493 Saltum
9500 Hobro
9510 Arden
9520 Skørping
9530 Støvring
9541 Suldrup
9550 Mariager
9560 Hadsund
9574 Bælum
9575 Terndrup
9600 års
9610 Nørager
9620 ålestrup
9631 Gedsted
9632 Møldrup
9640 Farsø
9670 Løgstør
9681 Ranum
9690 Fjerritslev
9700 Brønderslev
9740 Jerslev J
9750 Østervrå
9760 Vrå
9800 Hjørring
9830 Tårs
9850 Hirtshals
9870 Sindal
9881 Bindslev
9900 Frederikshavn
9940 Læsø
9970 Strandby
9981 Jerup
9982 Ålbæk
9990 Skagen
 
1000 København K København
1500 København V København
1835 Frederiksberg C Frederiksberg
2000 Frederiksberg Frederiksberg
2100 Købenahvn Ø København
2200 København N Frederiksberg  København
2300 København S København
2400 København NV København
2450 København SV København
2500 Valby København
2600 Glostrup Glostrup  Albertslund
2605 Brøndby Brøndby
2610 Rødovre København  Hvidovre  Rødovre
2620 Albertslund Albertslund
2625 Vallensbæk Vallensbæk
2630 Taastrup Høje Taastrup
2635 Ishøj Ishøj
2640 Hedehusene Høje Tåstrup  Ishøj  Greve  Gundsø  Roskilde
2650 Hvidovre Brøndby  Hvidovre
2660 Brøndby Str. Brøndby
2665 Vallensbæk Str. Vallensbæk
2670 Greve Greve
2680 Solrød Str. Solrød
2690 Karlslunde Greve  Solrød
2700 Brønshøj København
2720 Vanløse København
2730 Herlev Ballerup  Gladsaxe  Herlev
2740 Skovlunde Ballerup
2750 Ballerup Ballerup
2760 Måløv Ballerup
2765 Smørum Ledøje Smørum
2770 Kastrup Tårnby
2791 Dragør Dragør  Tårnby
2800 Lyngby Gentofte  Gladsaxe  Lyngby Tårbæk  Søllerød
2820 Gentofte Gentofte  Gladsaxe
2830 Virum Lyngby Tårbæk  Søllerød
2840 Holte Birkerød  Søllerød
2850 Nærum Søllerød
2860 Søborg København  Gentofte  Gladsaxe
2880 Bagsværd Gladsaxe  Herlev  Værløse
2900 Hellerup København  Gentofte
2920 Charlottenlund Gentofte
2930 Klampenborg Gentofte  Lyngby Tårbæk
2942 Skodsborg Søllerød
2950 Vedbæk Søllerød  Birkerød  Hørsholm
2960 Rungsted Kyst Hørsholm
2970 Hørsholm Birkerød  Hørsholm  Karlebo
2980 Kokkedal Hørsholm  Karlebo
2990 Nivå Karlebo
3000 Helsingør Helsingør
3050 Humlebæk Fredensborg Humlebæk  Helsingør
3060 Espergærde Helsingør
3070 Snekkersten Helsingør
3080 Tikøb Helsingør
3100 Hornbæk Græsted Gilleleje  Helsingør
3120 Dronningmølle Græsted Gilleleje
3140 Ålsgårde Helsingør
3150 Hellebæk Helsingør
3200 Helsinge Græsted Gilleleje  Helsinge  Hillerød
3210 Vejby Græsted Gilleleje  Helsinge
3220 Tisvildeleje Helsinge
3230 Græsted Græsted Gilleleje  Helsinge  Helsingør  Hillerød
3250 Gilleleje Græsted Gilleleje
3300 Frederiksværk Frederiksværk  Helsinge
3310 Ølsted Frederiksværk  Skævinge
3320 Skævinge Frederiksværk  Skævinge
3330 Gørløse Hillerød  Skævinge
3360 Liseleje Frederiksværk
3370 Melby Frederiksværk
3390 Hundested Hundested
3400 Hillerød Allerød  Hillerød  Karlebo  Skævinge
3450 Allerød Allerød  Hillerød  Karlebo
3460 Birkerød Allerød  Birkerød
3480 Fredensborg Fredensborg Humlebæk  Helsingør  Hillerød
3490 Kvistgård Fredensborg Humlebæk  Helsingør
3500 Værløse Ballerup  Gladsaxe  Lyngby Taarbæk  Værløse  Stenløse
3520 Farum Allerød  Farum  Stenløse
3540 Lynge Allerød  Lynge  Slangerup  Stenløse
3550 Slangerup Skævinge  Slangerup  Stenløse
3600 Fredrikssund Frederikssund  Frederiksværk  Skævinge  Slangerup
3630 Jægerspris Jægerspris  Skibby
3650 Ølstykke Frederikssund  ølstykke
3660 Stenløse Stenløse
3670 Veksø Sjælland Stenløse  Gundsø
3700 Rønne Allinge Gudhjem  Hasle  Rønne
3720 åkirkeby åkirkeby
3730 Neksø Neksø
3740 Svaneke Allinge Gudhjem  Neksø
3751 Østermarie Allinge Gudhjem  Neksø  åkirkeby
3760 Gudhjem Allinge Gudhjem  Hasle  åkirkeby
3770 Allinge Allinge Gudhjem  Hasle
3782 Klemensker Allinge Gudhjem  Hasle
3790 Hasle Allinge Gudhjem  Hasle
4000 Roskilde Høje Tåstrup  Greve  Gundsø  Hvalsø  Lejre  Ramsø  Roskilde
4040 Jyllinge Gundsø
4050 Skibby Jægerspris  Skibby  Bramsnæs
4060 Kirke Såby Bramsnæs  Hvalsø  Lejre
4070 Kirke Hyllinge Bramsnæs
4100 Ringsted Skovbo  Haslev  Ringsted  Stenlille  Tølløse  Suså
4130 Viby Sjælland Ramsø  Skovbo
4140 Borup Lejre  Ramsø  Skovbo  Ringsted
4160 Herlufmagle Fuglebjerg  Haslev  Holmegård  Næstved  Suså
4171 Glumsø Holmegård  Suså
4173 Fjenneslev Ringsted  Sorø
4174 Jystrup Midtsjælland Hvalsø  Lejre  Skovbo  Ringsted
4180 Sorø Hashøj  Ringsted  Slagelse  Sorø  Stenlille
4190 Munke Bjergby Dianalund  Slagelse  Sorø  Stenlille
4200 Slagelse Fuglebjerg  Gørlev  Hashøj  Høng  Korsør  Skælskør  Slagelse  Sorø
4220 Korsør Korsør  Skælskør
4230 Skælskør Skælskør
4241 Vemmelev Korsør
4242 Bøslunde Korsør  Skælskør
4243 Rude Skælskør
4250 Fuglebjerg Fuglebjerg  Hashøj
4261 Dalmose Fuglebjerg  Hashøj  Skælskør
4262 Sandved Fuglebjerg  Hashøj
4270 Høng Gørlev  Høng  Slagelse
4281 Gørlev Gørlev  Høng
4291 Ruds Vedby Dianalund  Høng
4293 Dianalund Dianalund  Høng  Stenlille
4295 Stenlille Dianalund  Jernløse  Stenlille
4296 Nyrup Stenlille  Tølløse
4300 Holbæk Holbæk  Jernløse
4320 Lejre Hvalsø  Lejre
4330 Hvalsø Hvalsø  Ringsted  Tølløse
4340 Tølløse Bramsnæs  Hvalsø  Holbæk  Jernløse  Tølløse
4350 Ugerløse Jernløse  Tølløse
4360 Kirke Eskilstrup Ringsted  Tølløse
4370 Store Merløse Ringsted  Tølløse  Stenlille
4390 Vipperød Holbæk  Tølløse
4400 Kalundborg Bjergsted  Gørlev  Hvidebæk  Kalundborg
4420 Regstrup Holbæk  Jernløse  Svinninge
4440 Mørkøv Jernløse  Svinninge  Tornved
4450 Jyderup Bjergsted  Høng  Svinninge  Tornved
4460 Snertinge Svinninge
4470 Svebølle Bjergsted  Hvidebæk  Høng  Tornved
4480 Store Fuglede Gørlev  Hvidebæk
4490 Jerslev Sjælland Hvidebæk  Høng
4500 Nykøbing Sjælland Nykøbing Rørvig  Trundholm
4520 Svinninge Dragsholm  Holbæk  Svinninge  Tornved
4532 Gislinge Holbæk  Svinninge
4534 Hørve Bjergsted  Dragsholm
4540 Fårevejle Dragsholm
4550 Asnæs Dragsholm  Trundholm
4560 Vig Dragsholm  Trundholm
4571 Grevinge Dragsholm
4572 Nørre Asmindrup Trundholm
4573 Højby Trundholm
4581 Rørvig Nykøbing Rørvig
4583 Sjællands Odde Trundholm
4591 Føllenslev Bjergsted  Dragsholm
4592 Sejerø Bjergsted
4593 Eskebjerg Bjergsted
4600 Køge Køge  Skovbo  Vallø
4621 Gadstrup Ramsø
4622 Havdrup Ramsø  Solrød
4623 Lille Skensved Køge  Ramsø  Skovbo  Solrød
4632 Bjæverskov Skovbo
4640 Fakse Fakse  Rønnede
4652 Hårlev Vallø  Fakse  Stevns
4653 Karise Fakse  Rønnede  Stevns
4654 Fakse Ladeplads Fakse
4660 Store Heddinge Stevns
4671 Strøby Vallø
4672 Klippinge Vallø  Stevns
4673 Rødvig Stevns Stevns
4681 Herfølge Køge  Skovbo
4682 Tureby Køge  Skovbo  Vallø  Haslev  Rønnede
4683 Rønnede Fakse  Holmegård  Rønnede
4684 Holme Olstrup Haslev  Holmegård
4690 Haslev Haslev  Ringsted  Rønnede  Suså
4700 Næstved Fuglebjerg  Fladså  Holmegård  Næstved
4720 Præstø Præstø
4733 Tappernøje Fladså  Præstø  Rønnede
4735 Mern Langebæk
4736 Karrebæksminde Nysted
4750 Lundby Fladså  Præstø  Vordingborg
4760 Vordingborg Vordingborg
4772 Langebæk Langebæk
4773 Stensved Langebæk  Vordingborg
4774 Kalvehave Langebæk  Møn
4780 Stege Møn
4791 Borre Møn
4792 Askeby Møn
4793 Bogø By Møn
4800 Nykøbing Falster Nykøbing Falster  Nørre Alslev  Stubbekøbing  Sydfalster
4840 Nørre Alslev Nørre Alslev
4850 Stubbekøbing Nørre Alslev  Stubbekøbing
4862 Guldborg Nørre Alslev  Sakskøbing
4863 Eskilstrup Nykøbing Falster  Nørre Alslev  Stubbekøbing
4871 Horbelev Stubbekøbing
4872 Idestrup Sydfalster
4873 Væggerløse Nykøbing Falster  Sydfalster
4874 Gedser Sydfalster
4880 Nysted Nysted
4891 Toreby L Nykøbing Falster
4892 Kettinge Nykøbing Falster  Nysted
4894 Øster Ulslev Nysted
4895 Errindlev Holeby
4900 Nakskov Højreby  Nakskov  Ravnsborg  Rudbjerg
4912 Harpelunde Nakskov  Ravnsborg
4913 Horslunde Højreby  Ravnsborg
4920 Søllested Højreby  Maribo  Rudbjerg  Rødby
4930 Maribo Holeby  Højreby  Maribo  Ravnsborg  Rødby  Sakskøbing
4941 Bandholm Maribo
4943 Torrig L Højreby  Ravnsborg
4944 Fejø Ravnsborg
4951 Nørreballe Maribo
4952 Stokkemarke Maribo
4953 Vesterborg Højreby  Maribo  Ravnsborg
4960 Holeby Holeby
4970 Rødby Holeby  Rudbjerg  Rødby
4983 Dannemare Rudbjerg
4990 Sakskøbing Nykøbing Falster  Nysted  Sakskøbing
5000 Odense C Odense
5200 Odense V Odense
5210 Odense NV Odense
5220 Odense SØ Odense
5230 Odense M Odense
5240 Odense NØ Odense
5250 Odense SV Odense
5260 Odense S Odense
5270 Odense N Odense  Otterup
5290 Marslev Langeskov
5300 Kerteminde Kerteminde
5320 Agedrup Odense
5330 Munkebo Munkebo
5350 Rynkeby Kerteminde
5370 Mesinge Kerteminde
5380 Dalby Kerteminde
5390 Martofte Kerteminde
5400 Bogense Bogense  Søndersø
5450 Otterup Otterup
5462 Morud Søndersø
5463 Harndrup Ejby
5464 Brenderup Fyn Ejby
5466 Asperup Nørre åby
5471 Søndersø Søndersø
5474 Veflinge Søndersø
5485 Skamby Søndersø
5491 Blommenslyst Odense  Søndersø
5492 Vissenbjerg Odense  Søndersø  Vissenbjerg
5500 Middelfart Middelfart
5540 Ullerslev Kerteminde  Langeskov  Nyborg  Ullerslev  ørbæk
5550 Langeskov Kerteminde  Langeskov  Ullerslev  årslev
5560 årup Ejby  Søndersø  årup
5580 Nørre Åby Nørre åby
5591 Gelsted Ejby
5592 Ejby Ejby
5600 Fåborg Fåborg
5610 Assens Assens
5620 Glamsbjerg Glamsbjerg
5631 Ebberup Assens
5642 Millinge Fåborg  Hårby
5662 Vester Skerninge Egebjerg
5672 Broby Broby
5683 Hårby Hårby
5690 Tommerup Tommerup
5700 Svendborg Gudme  Svendborg
5750 Ringe Ringe  Ryslinge
5771 Stenstrup Egebjerg  Gudme  Ryslinge  Svendborg
5772 Kværndrup Egebjerg  Gudme  Ryslinge
5792 Årslev Ringe  årslev
5800 Nyborg Nyborg  ørbæk
5853 Ørbæk Ryslinge  ørbæk
5854 Gislev Gudme  Ryslinge
5856 Ryslinge Ryslinge
5863 Ferritslev Fyn Langeskov  årslev
5871 Frørup Nyborg ørbæk
5874 Hesselager Gudme  ørbæk
5881 Skårup Fyn Svendborg
5882 Vejstrup Gudme
5883 Oure Gudme
5884 Gudme Gudme
5892 Gudbjerg Sydfyn Gudme
5900 Rudkøbing Rudkøbing  Sydlangeland  Tranekær
5932 Humble Sydlangeland
5935 Bagenkop Sydlangeland
5953 Tranekær Tranekær
5960 Marstal Marstal
5970 Ærøskøbing ærøskøbing
5985 Søby Ærø ærøskøbing
6000 Kolding Kolding
6040 Egtved Egtved  Lunderskov
6051 Almind Kolding
6052 Viuf Børkop  Kolding
6064 Jordrup Lunderskov
6070 Christiansfeld Christiansfeld  Haderslev  Vojens
6091 Bjert Kolding
6092 Varmark Kolding
6093 Sjølund Christiansfeld
6094 Hejls Christiansfeld
6100 Haderslev Christiansfeld  Haderslev  Vojens
6200 åbenrå Lundtoft  Rødekro  åbenrå
6230 Rødekro Rødekro
6240 Løgumkloster Løgumkloster  Nørre Rangstrup
6261 Bredebro Bredebro
6270 Tønder Tønder
6280 Højer Højer  Tønder
6300 Gråsten Gråsten
6310 Broager Broager
6320 Egernsund Broager
6330 Padborg Bov
6340 Kruså Bov
6360 Tinglev Tinglev
6372 Bylderup Bov Tinglev
6392 Bolderslev Tinglev
6400 Sønderborg Sundeved  Sønderborg
6430 Nordborg Nordborg
6440 Augustenborg Augustenborg
6470 Sydals Sydals
6500 Vojens Nørre Rangstrup  Vojens
6510 Gram Gram  Rødding  Ribe
6520 Toftlund Nørre Rangstrup
6534 Agerskov Nørre Rangstrup
6535 Branderup Jylland Nørre Rangstrup
6541 Bevtoft Nørre Rangstrup
6560 Sommersted Christiansfeld  Vojens
6580 Vamdrup Christiansfeld  Kolding  Vamdrup
6600 Vejen Vejen
6621 Gesten Vejen
6622 Bække Vejen
6623 Vorbasse Billund  Holsted  Vorbasse
6630 Rødding Gram  Rødding
6640 Lunderskov Lunderskov
6650 Brørup Brørup  Holsted
6660 Lintrup Rødding
6670 Holsted Holsted
6682 Hovborg Grindsted  Helle  Holsted
6683 Føvling Holsted
6690 Gørding Bramming  Holsted  Ribe
6700 Esbjerg Esbjerg
6705 Esbjerg Ø Esbjerg
6710 Esbjerg V Esbjerg
6715 Esbjerg N Esbjerg
6720 Fanø Fanø
6731 Tjæreborg Esbjerg
6740 Bramming Bramming  Esbjerg
6752 Glejbjerg Holsted
6753 Agerbæk Helle
6760 Ribe Ribe
6771 Gredstedbro Ribe
6780 Skærbæk Skærbæk
6792 Rømø Skærbæk
6800 Varde Blåbjerg  Helle  Varde
6818 Årre Helle
6823 Ansager Grindsted  ølgod
6830 Nørre Nebel Blåbjerg  Egvad
6840 Oksbøl Blåvandshuk
6851 Janderup Vestjylland Varde
6852 Billum Varde
6854 Henne Blåbjerg  Blåvandshuk
6855 Ovtrup Blåbjerg  Ribe
6857 Blåvand Blåvandshuk
6862 Tistrup Varde  ølgod
6870 Ølgod Varde  ølgod  Egvad
6880 Tarm ølgod  Egvad
6893 Hemmet Egvad
6900 Skjern Skjern
6920 Videbæk Videbæk
6933 Kibæk Herning  Videbæk  åskov
6940 Lem St. Ringkøbing  Skjern
6950 Ringkøbing Holmsland  Ringkøbing
6960 Hvide Sande Holmsland
6971 Spjald Ringkøbing  Videbæk
6973 Ørnhøj Ringkøbing  Trehøje
6980 Tim Ringkøbing
6990 Ulfborg Lemvig  Ringkøbing  Trehøje  Ulfborg Vemb
7000 Fredericia Børkop  Fredericia
7080 Børkop Børkop
7100 Vejle Børkop  Egtved  Jellinge  Tørring Uldum  Vejle
7120 Vejle Øst Vejle
7130 Juelsminde Juelsminde
7140 Stouby Hedensted  Juelsminde
7150 Barrit Juelsminde
7160 Tørring Jellinge  Nørre Snede  Tørring Uldum
7171 Uldum Hedensted  Tørring Uldum
7173 Vonge Give  Jellinge  Tørring Uldum
7182 Bredsten Egtved  Vejle
7183 Randbøl Egtved
7184 Vandel Egtved  Give
7190 Billund Billund  Grindsted  Give
7200 Grindsted Grindsted  Helle  ølgod  Give
7250 Hejnsvig Billund  Grindsted
7260 Sønder Omme Grindsted
7270 Stakroge Grindsted  Egvad  åskov
7280 Sønder Felding Skjern  Videbæk  åskov
7300 Jelling Egtved  Give Jellinge  Vejle
7321 Gadbjerg Egtved  Give
7323 Give Give  Nørre Snede  Tørring Uldum
7330 Brande Give  Nørre Snede  Brande  Herning  åskov
7361 Ejstrupholm Give  Nørre Snede  Brande
7362 Hampen Nørre Snede  Them
7400 Herning Herning  Ikast
7430 Ikast Ikast
7441 Bording Ikast  Them
7442 Engesvang Ikast  Silkeborg  Kjellerup
7451 Sunds Aulum Haderup  Herning  Ikast
7470 Karup Jylland Aulum Haderup  Holstebro  Struer  Vinderup  Fjends  Karup  Kjellerup  Viborg
7480 Vildbjerg Trehøje
7490 Aulum Aulum Haderup
7500 Holstebro Aulum Haderup  Holstebro  Struer  Trehøje  Vinderup
7540 Haderup Aulum Haderup  Vinderup
7550 Sørvad Trehøje
7560 Hjerm Struer
7570 Vemb Holstebro  Lemvig  Ulfborg Vemb
7600 Struer Lemvig  Struer
7620 Lemvig Lemvig  Thyborøn Harboøre
7650 Bøvlingebjerg Lemvig
7660 Bækmarksbro Lemvig
7673 Harboøre Thyborøn Harboøre
7680 Thyborøn Thyborøn Harboøre
7700 Thisted Hanstholm  Thisted
7730 Hanstholm Hanstholm  Thisted
7741 Frøstrup Hanstholm  Thisted
7742 Vesløs Thisted
7752 Snedsted Sydthy  Thisted
7755 Bedsted Thy Sydthy  Thisted
7760 Hurup Thy Sydthy
7770 Vestervig Sydthy
7790 Thyholm Thyholm
7800 Skive Vinderup  Fjends  Skive  Sundsøre
7830 Vinderup Aulum Haderup  Holstebro  Struer  Vinderup  Skive
7840 Højslev Fjends  Skive
7850 Stoholm Jylland Fjends
7860 Spøttrup Spøttrup
7870 Roslev Sallingsund  Sundsøre
7884 Fur Sundsøre
7900 Nykøbing Mors Morsø
7950 Erslev Morsø
7960 Karby Morsø
7970 Redsted Morsø
7980 Vils Morsø
7990 Øster Assels Morsø
8000 Århus C århus
8200 Århus N århus
8210 Århus V århus
8220 Brabrand århus
8230 Åbyhøj århus
8240 Risskov århus
8250 Egå århus
8260 Viby Jylland århus
8270 Højbjerg århus
8300 Odder Gedved  Odder  århus
8305 Samsø Samsø
8310 Tranbjerg Jylland århus
8320 Mårslet århus
8330 Beder århus
8340 Malling Odder  århus
8350 Hundslund Odder
8355 Solbjerg århus
8361 Hasselager århus
8362 Hørning Galten  Skanderborg  århus
8370 Hadsten Hadsten  Rosenholm
8380 Trige Hadsten  århus
8381 Mundelstrup århus
8382 Hinnerup Hadsten  Hinnerup
8400 Ebeltoft Ebeltoft  Midt Djurs  Rønde
8410 Rønde Ebeltoft  Midt Djurs  Rosenholm  Rønde
8420 Knebel Ebeltoft
8444 Balle Grenå
8450 Hammel Gjern  Hammel
8462 Harlev Jylland århus
8464 Galten Galten
8471 Sabro Galten  Hammel  århus
8472 Sporup Galten  Gjern  Hammel
8500 Grenå Grenå  Nørre Djurs
8520 Lystrup århus
8530 Hjortshøj århus
8541 Skødstrup århus
8543 Hornslet Rosenholm  Rønde  århus
8544 Mørke Rosenholm  Rønde  Sønderhald
8550 Ryomgård Midt Djurs  Rosenholm  Rønde  Sønderhald
8560 Kolind Grenå  Midt Djurs  Nørre Djurs
8570 Trustrup Ebeltoft  Grenå
8581 Nimtofte Midt Djurs  Nørre Djurs  Rougsø
8585 Glesborg Nørre Djurs
8586 Ørum Djurs Nørre Djurs  Rougsø
8592 Anholt Grenå
8600 Silkeborg Ikast  Gjern  Ry  Silkeborg  Them
8620 Kjellerup Silkeborg  Kjellerup
8632 Lemming Silkeborg  Kjellerup
8641 Sorring Hammel  Gjern
8643 Ans By Gjern  Bjerringbro  Kjellerup
8653 Them Silkeborg  Them
8654 Bryrup Brædstrup  Them
8660 Skanderborg Brædstrup  Gedved  Galten  Odder  Ry  Skanderborg  århus
8670 Låsby Galten  Ry
8680 Ry Brædstrup  Ry  Them
8700 Horsens Brædstrup  Gedved  Hedensted  Horsens  Juelsminde
8721 Daugård Hedensted
8722 Hedensted Hedensted  Vejle
8723 Løsning Hedensted
8732 Hovedgård Gedved
8740 Brædstrup Brædstrup  Them
8751 Gedved Gedved  Horsens  Skanderborg
8752 Østbirk Brædstrup  Gedved  Horsens
8762 Flemming Horsens  Tørring Uldum
8763 Rask Mølle Tørring Uldum
8765 Klovborg Brædstrup  Nørre Snede
8766 Nørre Snede Nørre Snede  Tørring Uldum  Them
8781 Stenderup Horsens  Juelsminde
8783 Hornsyld Horsens  Juelsminde
8800 Viborg Bjerringbro  Fjends  Karup  Kjellerup  Viborg
8830 Tjele Tjele
8831 Løgstrup Viborg
8832 Skals Møldrup
8840 Rødkærsbro Bjerringbro  Kjellerup
8850 Bjerringbro Bjerringbro  Hvorslev
8860 Ulstrup Bjerringbro  Hvorslev  Langå
8870 Langå Hadsten  Langå
8881 Thorsø Gjern  Hammel  Langå  Hvorslev
8882 Fårvang Gjern  Hammel  Hvorslev
8883 Gjern Gjern
8900 Randers Hadsten  Langå  Nørhald  Purhus  Randers  Sønderhald  Bjerringbro
8950 Ørsted Rougsø
8961 Allingåbro Rougsø  Sønderhald
8963 Auning Midt Djurs  Rosenholm  Rougsø  Sønderhald
8970 Havndal Mariager  Nørhald
8981 Spentrup Nørhald  Purhus  Randers
8983 Gjerlev Jylland Nørhald  Purhus
8990 Fårup Purhus  Randers  Hobro
9000 ålborg ålborg
9200 Aalborg SV Aalborg
9210 Aalborg SØ Aalborg
9220 ålborg Øst ålborg
9230 Svenstrup Jylland Støvring  ålborg
9240 Nibe Løgstør  Nibe  Støvring  ålborg  års
9260 Gistrup Skørping  ålborg
9270 Klarup ålborg
9280 Storvorde Sejlflod
9293 Kongerslev Sejlflod  Skørping
9300 Sæby Sæby
9310 Vodskov Hals  ålborg
9320 Hjallerup Dronninglund  ålborg
9330 Dronninglund Dronninglund  Sæby
9340 Aså Dronninglund  Sæby
9352 Dybvad Dronninglund  Sæby
9362 Gandrup Hals
9370 Hals Dronninglund  Hals
9380 Vestbjerg Hals  åbybro  ålborg
9382 Tylstrup Brønderslev  Dronninglund  ålborg
9400 Nørresundby ålborg
9430 Vadum åbybro  ålborg
9440 Åbybro Brovst  Brønderslev  Pandrup  åbybro  ålborg
9460 Brovst Brovst
9480 Løkken Løkken Vrå  Pandrup
9490 Pandrup Pandrup
9492 Blokhus Pandrup
9493 Saltum Pandrup
9500 Hobro Mariager  Møldrup  ålestrup  Arden  Hobro  Nørager
9510 Arden Arden  Hadsund  Skørping  Støvring
9520 Skørping Skørping  Støvring
9530 Støvring Nibe  Støvring  ålborg
9541 Suldrup Støvring  års
9550 Mariager Mariager  Purhus  Hobro
9560 Hadsund Mariager  Arden  Hadsund  Skørping
9574 Bælum Skørping
9575 Terndrup Skørping
9600 års ålestrup  Farsø  Nørager  års
9610 Nørager ålestrup  Nørager  Støvring
9620 ålestrup Møldrup  ålestrup  Nørager
9631 Gedsted Møldrup  ålestrup  Farsø
9632 Møldrup Møldrup  ålestrup
9640 Farsø Farsø  Løgstør
9670 Løgstør Farsø  års
9681 Ranum Løgstør
9690 Fjerritslev Brovst  Fjerritslev
9700 Brønderslev Brønderslev  Dronninglund  Pandrup
9740 Jerslev Jylland Brønderslev Hjørring
9750 Øster Vrå Brønderslev  Sæby
9760 Vrå Brønderslev  Hjørring  Løkken Vrå
9800 Hjørring Hirtshals  Hjørring  Løkken Vrå  Sindal
9830 Tårs Hjørring  Sindal  Støvring
9850 Hirtshals Hirtshals
9870 Sindal Frederikshavn  Hirtshals  Sindal
9881 Bindslev Hirtshals  Sindal  Skagen
9900 Frederikshavn Frederikshavn  Sindal  Skagen  Sæby
9940 Læsø Læsø
9970 Strandby Frederikshavn
9981 Jerup Frederikshavn
9982 Ålbæk Frederikshavn  Hirtshals  Skagen
9990 Skagen Skagen
 
http://www.husenergi.dk


http://www.domicil.dk
http://www.termofotograferinger.dk
http://www.termografier.dk
http://www.blowerdoors.dk
http://www.blower-doors.dk
http://www.arttragallery.dk
http://www.graffitigalleriet.dk
http://www.graffittigalleriet.dk
http://www.grafittigalleriet.dkToppen !
kate spade outlet jordan 3 sport blue lebron 12 sport blue 3s cheap louis vuitton jordan 3 sport blue Kate Spade Diaper Bag jordan 3 sport blue louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach factory outlet louis vuitton outlet Nike KD VII louis vuitton outlet Cheap Oakley Sunglasses jordan 6 history of jordan coach outlet online nike kd vii louis vuitton outlet louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet legend blue 11s jordan 3 sport blue jordan 3 sport blue louis vuitton outlet michael kors outlet sport blue 6s louis vuitton outlet michael kors outlet louis vuitton outlet michael kors outlet foamposites for sale louis vuitton outlet Nike KD VII jordan 3 sport blue lebron 12